Podziękowania po odpuście ku czci św. Anny

26 lipca 2010 roku zakończyliśmy obchody odpustowe. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski tego czasu.

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za bardzo liczny udział w tej Uroczystości a zwłaszcza za przyjętą Komunię św., za złożone ofiary. Dziękujemy Kapłanom, Siostrom Zakonnym, Ministrantom i Lektorom, Mariankom, Chórowi i Orkiestrze, Dekoratorowi, niosącym baldachim, sztandary i zbierającym kolektę. Dziękujemy za prace porządkowe na cmentarzu i na parkingu, Strażakom za wycinkę drzew, Paniom za piękne wieńce, które ozdobiły kościół i krzyż. Panu Bieńkowskiemu za wykonanie tablicy, która została umieszczona pod bramą główną, z napisem ?Św. Anno prowadź?. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powiększenia splendoru tej naszej uroczystości składamy serdeczne Bóg zapłać.

image_print