Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Maryi

Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Maryi
Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Maryi

Kościół w Świerklach został wybudowany w 1949 roku dzięki staraniom ks. Henryka Mainki, proboszcza Czarnowąsów – parafii, do której Świerkle należały. Poświęcenia nowej świątyni dokonał 22 sierpnia 1949 roku ks. Plotnik z Siołkowic. Tuż po tym akcie Świerkle zostały włączone do parafii w Brynicy, w której obrębie funkcjonowały do końca stycznia 1957 roku. W 1957 roku ponownie znalazły się w granicach parafii Czarnowąsy, i należą do niej do dziś.

Uroczystości konsekracji kościoła dokonał w listopadzie 1982 roku bp Antoni Adamiuk. 11 czerwca 1994 roku na mocy na dekretu Biskupa Opolskiego ustanowione zostało w Świerklach duszpasterstwo. Administratorem został ks. dr Stanisław Bogaczewicz.

W czerwcu 1970 roku w pożarze kościoła ucierpiała zakrystia, dach, uszkodzone zostały organy, spłonęły szaty liturgiczne. Po trwającym ponad dwa miesiące remoncie przywrócono kościołowi dawną świetność. W 1974 roku z okazji jubileuszu 25-lecia kościoła ufundowano dwa dzwony – jeden pod wezwaniem św. Józefa, drugi pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Powiększono wówczas zakrystię oraz otwarto w tylnej części kościoła taras pełniący rolę ołtarza polowego i sceny. W 1981 roku przeprowadzono generalny remont kościółka.

Przy świerklańskim kościele znajduje się niewielki, bardzo dobrze utrzymany cmentarz. Są tutaj groby mieszkańców miejscowości. Najstarsze pochodzą z 1945 roku. W tylnej części placu kościelnego, naprzeciw zewnętrznego tarasu stoi krzyż z wizerunkiem Zbawiciela, a tuż za nim odnowiona kaplica „Pro Morte”. Po drugiej stronie ulicy, przy której znajduje się kościółek, znalazł miejsce Dom Parafialny.

Świerkle są znane w diecezji opolskiej, a nawet szeroko poza jej granicami, dzięki dwom wydarzeniom. Pierwszym jest Festiwal Piosenki Religijnej. Po raz pierwszy odbył się w 1973 roku z inicjatywy ks. Czesława Kwiatkowskiego. Poprzedza on zwykle przypadające w czerwcu uroczystości odpustowe. Zjeżdżają tu zespoły młodzieżowe, nie tylko z opolskiej, ale i z ościennych diecezji.

Drugim wydarzeniem są obchodzone od blisko 26 lat nabożeństwa ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Wprowadził je ks. Czesław Kwiatkowski. Uroczystości Fatimskie odbywają się od maja do października (w pierwszą niedzielę po trzynastym dniu miesiąca). Składają się nań: Godzinki, Droga Krzyżowa, Słowo Boże, Różaniec, błogosławieństwo sakramentalne oraz Msza św. w intencji uczestników.

Duszpasterstwo w Świerklach zostało utworzone w 1994 roku. Pierwszym administratorem został ks. dr Stanisław Bogaczewicz (1994-1999). Od 1999 do 2011 roku administrował w Świerklach ks. Jan Chodura.

Następcą ks. Chodury w latach 2011-2015 był ks. Franciszek Lehnert. Od 2015 roku funkcję tę pełni ks. Tadeusz Romanek.

image_print