Ojcze mój…

26 marca 2023 Administrator 0

Ojcze mój, ześlij mi dzisiaj Ducha Prawdy i modlitwy. Ześlij Twoją Obietnicę, Ducha Świętego, odnów moje serce, odnów moje wnętrze, wyciągnij mnie z grobu, daj mi nowe życie. Przywróć dziecięctwo Boże. Niech stanę się żywym świadkiem w Twoim Kościele. Duchu żyjącego Boga bądź rzeczywistością mojego życia – mój Ojcze, uwielbiam […]

Panie Jezu…

19 marca 2023 Administrator 0

Panie Jezu, przez łzy Twej Najświętszej Matki proszę Cię za wszystkich plączących, smutnych, niepocieszonych. Tylu ludzi codziennie na ulicach zapomina się uśmiechać. I ja, Panie, nierzadko jestem bardzo zgorzkniała, zapominam, ile może dać prawdziwa radość. Taka radość, którą czerpie się ze źródła Twej, Jezu, miłości. Proszę, Panie, pociesz tych, którzy […]

Żałuję, Panie Jezu

12 marca 2023 Administrator 0

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham. Chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu. Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te wszystkie winy. Chcę naprawdę odrzucić od […]

Boże pełen majestatu i miłosierdzia

6 marca 2023 Administrator 0

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro. Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła. Zawierzam Ci siebie, bym nie bała się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż, zachowała ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sama. Zawierzam Ci moją rodzinę, […]

Panie Jezu Chryste…

26 lutego 2023 Administrator 0

Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity. Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne». Pomóż […]

Duchu Święty…

19 lutego 2023 Administrator 0

Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.

Jak nad celnikiem

12 lutego 2023 Administrator 0

Jak nad celnikiem zmiłuj się nade mną, a będę żył dzięki Twej łasce. Jak grzesznicy odpuść mi grzechy moje, o Synu Boży! Jak Piotra z głębi fal mnie wyciągnij. Jak dla łotra, miej litość dla mojej złości i wspomnij na mnie. Jak owcę, która zginęła, szukaj mnie, Panie, a znajdziesz […]

Boże, w Trójcy Jedyny

5 lutego 2023 Administrator 0

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece. Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby żyły na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, […]

Modlitwa poranna

22 stycznia 2023 Administrator 0

Panie Jezu, Ty, który jesteś prawdziwym Słońcem świata, Słońcem, które zawsze wschodzi i nigdy nie zachodzi; Ty, który Twymi życiodajnymi promieniami stwarzasz, żywisz i rozweselasz wszystko na niebie i ziemi. Spraw, by Twoje światło wstało nade mną, gdy teraz wznoszę moją modlitwę do Ciebie i spraw, by ta jasność odsunęła […]

Oddaję się Tobie…

15 stycznia 2023 Administrator 0

Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Amen. 

image_print