Panie Jezu, Zbawicielu!

17 września 2023 Administrator 0

Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali. Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych, którzy przez charakter, poglądy albo przykre doświadczenia są daleko od nas, z którymi […]

By chleba w każdym domu starczyło

10 września 2023 Administrator 0

By chleba w każdym domu starczyło. By w miłości i zgodzie się nam wszystkim żyło. Niech w każdym domu pachnie kromka chleba, którego co dzień nam potrzeba. Chroń, Panie, nasze rodziny, byśmy szczęśliwie w zgodzie żyli. Chleb, to Boży plon, niech ma każdy dom. Jak Polska długa i szeroka, ten […]

Duchu Święty…

3 września 2023 Administrator 0

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą […]

Panie, weź życie moje w swoje ręce…

27 sierpnia 2023 Administrator 0

Panie, weź życie moje w swoje ręce i zrób z nim co zechcesz. Oddaję się Twojej miłości, nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie. Wystarczy mi Twoja chwała. Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś – jest dobre. Wszystko jest miłością. Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili, nie […]

No Image

Panie Jezu…

20 sierpnia 2023 Administrator 0

Panie Jezu, jeszcze nigdy się nie kłóciłem z Tobą na modlitwie, jak owa kobieta z Ewangelii. Ale też rzadko o coś Cię proszę szczerze. Moja modlitwa nie jest ani wojownicza, ani natarczywa, ani żarliwa. Modlę się rano i wieczorem, jak nie zapomnę, w niedzielę idę do kościoła, na święta stroję […]

Modlitwa do Matki Bożej Wniebowziętej

13 sierpnia 2023 Administrator 0

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył […]

Święta Moniko…

6 sierpnia 2023 Administrator 0

Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko i proszę o wstawiennictwo. Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego za moje dziecko, [imię], które odeszło od wiary i wszystkiego, czego staraliśmy się je nauczyć. Wiem, umiłowana Moniko, że nasze dzieci nie należą do […]

Boże…

30 lipca 2023 Administrator 0

Boże, dziękuję, że jesteś moim Obrońcą i Wspomożycielem. Pismo Święte mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Proszę, przemień sytuację, w której się znajduję i wykorzystaj ją dla mojego dobra. Nie widzę z niej wyjścia, dlatego proszę Cię o wskazanie odpowiedniej drogi i […]

Święta Anno…

23 lipca 2023 Administrator 0

Święta Anno, proszę cię pokornie, abyś była moją orędowniczką u Boga, bo do twego wstawiennictwa mam szczególne zaufanie. Ufam mocno, iż wnuk twój, Chrystus Pan, na pewno wysłucha twoje prośby i modlitwy, jeżeli ty Mu je zaniesiesz. Bo skoro już tu, na ziemi, Bóg skłaniał się do twoich próśb i […]

Święty Andrzeju Bobolo!

16 lipca 2023 Administrator 0

Święty Andrzeju Bobolo! Jako nasz wielki Patron pragniesz stać się także naszym osobistym przyjacielem. W Twym życiu oddanym Jezusowi doświadczyłeś Jego przyjaźni, bo wziąłeś sobie do serca słowo powiedziane przez Niego nie do sług, ale do przyjaciół. Powierzamy Tobie, nasz przyjacielu, bliskich nam ludzi. Prosimy dla nich i dla nas […]

image_print