Króluj Nam Chryste

25 listopada 2012 Administrator 0

Jan Paweł II powiedział do ministrantów: Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. Wbrew pesymistycznym opiniom w naszych kościołach nie brakuje młodzieży. Owszem, jest grupa stojących pod kościołem, o wiele więcej uczestniczy świadomie w kościele. Najbardziej widoczna jest młodzież, która służy przy […]

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

25 listopada 2012 Administrator 0

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Zapraszamy na Nieszpory o 15.00. 2. W poniedziałek próba scholii o 18.00. We wtorek katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Czy rodzice mają prawo do posiadania dzieci? W środę Msza św. szkolna o 17.00. W piątek […]

Liturgia Święta w Parafii od 26.11-02.12.2012 r.

25 listopada 2012 Administrator 0

Poniedziałek 26.11 7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Michała Resel, brata Adolfa, bratową Gertrudę, żonę Lidię, ++ z pokrew. Resel i Schymainda oraz w int. rodziny. 17.00 Za + męża Jerzego Pogrzeba, rodziców, brata, bratową, teściów, Zygfryda Bieniek oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie. Wtorek 27.11 7.00 Za […]

Podziękowanie z Karmelu

20 listopada 2012 Administrator 0

Pax Christi! Wielebny Księże Proboszczu! Pragniemy na ręce Czcigodnego Księdza złożyć najserdeczniejsze podziękowania za dar tak wielu hojnych, szerokich serc Parafii Bożego Ciała i św. Norberta, które kolejny raz obdarowały nas owocami swej ciężkiej i wytrwałej pracy. Za każdy dożynkowy dar, który pomoże przetrwać nadchodzącą zimę, za dar modlitwy, pamięci […]

Liturgia Święta w Parafii od 19.11 ? 25.11.2012 r.

19 listopada 2012 Administrator 0

Poniedziałek 19.11 bł. Salomei. 7.00 Za + męża Gerarda Wieszala w 3 r. śm. i ++ z pokrew. Wieszala, Kunert i Kuczera. 17.00 Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Lisowski, teściów Hildegardę i Jerzego Kotula, brata Joachima, dziadków, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe. Wtorek 20.11 św. Rafała Kalinowskiego. […]

Niedziela XXXIII Zwykła

18 listopada 2012 Administrator 0

1. Dzisiaj XXXIII Niedziela Zwykła. Zapraszamy na nieszpory o 15.00. 2. W poniedziałek o 18.30 próba scholi. We wtorek o 17.45 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Modlitwa i życie codzienne człowieka. 3. W środę Msza św. szkolna o 17.00, a po Mszy spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się […]

W owe dni…

18 listopada 2012 Administrator 0

Mówimy: zbliża się koniec miesiąca, trzeba zapłacić wszystkie rachunki; zbliża się koniec roku, co przyniesie nowy? Idzie zima, ciekawe jaka będzie? Natomiast w Piśmie świętym często pojawia się jeszcze inny rodzaj przewidywania. Dotyczy przeszłości: W owym czasie, np. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. Może też dotyczyć przyszłości i […]

Pierwsze Czuwanie Rodzin w Roku Wiary

18 listopada 2012 Administrator 0

W miniony wtorek w naszej parafii przeżyliśmy pierwsze Czuwanie Rodzin w Roku Wiary. To kolejna i bardzo szczególna łaska tego Świętego Czasu. Nie potrafię ukryć swojej radości i wdzięczności, że tak wiele osób i rodzin odpowiedziało na to zaproszenie. To prosty i widoczny znak, że potrzebujemy modlitwy, nasze rodziny potrzebują […]

Obrazek Roku Wiary

14 listopada 2012 Administrator 0

Obrazek Roku Wiary przedstawia Chrystusa Pantokratora z bazyliki w Cefal?, a na jego odwrocie znajduje się mszalne wyznanie wiary (?Wierzę w jednego Boga??). Życzeniem papieża Benedykta XVI jest, aby w Roku Wiary Credo stało się codzienną modlitwą katolików.

image_print