Liturgia Święta w Parafii od 16.02 – 22.02.2009 r.

Poniedziałek – 16.02.2009

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Julianny i wnuka Dariusza z ok. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie i za + męża, syna i rodziców z obu stron.

17.00 – Za ++ rodziców Annę i Józefa Urbacki, Elżbietę i Eugeniusza Szczęsny, za ich ++ rodziców Katarzynę i Ignacego Wróbel, Jadwigę i Jana Polok i za ++ z pokrew. obu stron .

Wtorek – 17.02.2009

7.00 I. Za + Ditra Hudala w miesiąc po śmierci. II. Za + Jacka Kurda.

17.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża Piotra z ok. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

Środa – 18.02.2009

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny z ok. 60 r. urodzin, o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za ++ rodziców Karola i Elżbietę Fila, + Piotra i Waleskę Szleger, + Jadwigę Starosta, + siostrzeńca Piotra, szwagra Arnolda, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 19.02.2009

7.00 Za ++ rodziców Zygmunta i Reginę Bulik + męża Ludwika i dusze czyśćcowe.

17.00 – Za ++ rodziców Kochanek i Kupilas, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz.

Piątek – 20.02.2009

7.00 – Za + Ritę Stupnicką w miesiąc po śmierci..

17.00 – Za ++ rodziców Jana i Otylię Starosta, teściów, ++ z pokrew., do Bożej Op. z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodz. Starosta i w rodzinach syna i i córki.

Sobota – 21.02.2009

7.00 – Za ++ 3 siostry w rocznicę śmierci, + brata, 4. szwagrów, 3 szwagierki, za ++ rodziców Staisz i Czernia oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

14.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Heleny i Leszka Biel z okazji 25 rocznicy małżeństwa.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Pawła i Paulinę Lazik, + brata, siostrę Jadwigę, szwagra  Konrada, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

VII Niedziela Zwykłą – 22.02.2009

7.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinach: Graczyków, Woźniców, Zimochów, Sikorów, Wabniców, Kozłowskich i Szumińskiej.

8.15 /niem./ – Za + matkę Marię Czok, poległego ojca Błażeja, + siostrę Teresę, szwagra Alfreda i za ++ krewnych z obu stron.

9.00 /św. Anna/ – Za ++ rodziców Teodora i Annę Morawiec, Pawła i Rozalię Moczko, ++ z pokrewieństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + Rudolfa Mally oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa.

11.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Aniołów Stróżów z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Pawła Żurkowskiego z ok. roczku, dla rodziców i chrzestnych oraz o dalszą opiekę Bożą dla Aldony i Zbigniewa Kudłacz z ok. 35 rocznicy małżeństwa.

16.00 – Za ++ rodziców Martę i Pawła Bartyla, ++ Monikę i Alojzego Zowada, ++ z pokrew. Bartyla i Bednorz i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

image_print