Liturgia Święta w Parafii od 14.09 – 20.09.2009 r.

Poniedziałek ? 14.09.2009 Podwyższenie Krzyża Świętego

7.00 – Za + ojca Pawła Krecik, dziadków Pyla i Krecik, za + męża Henryka, teściów Alfreda i Matyldę Stekert, ++ z obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 – Za + męża Gerharda Borkowskiego, rodziców, teściów, siostrę, czterech szwagrów i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

Wtorek ? 15.09.2009 NMP Bolesnej

7.00 – Za + ojca Stanisława Stadnik w 4 r. śmierci, matkę Marię, teściową Danutę Kaczkowską, szwagrów Kazimierza Chromiec i Rudolfa Skabara oraz za ++ z rodziny Stadników, Dziurzyńskich i Kaczkowskich.

18.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Joanny i Andrzeja Sowa z ok. rocznicy małżeństwa.

Środa ? 16.09.2009 Św. Korneliusza i Cypriana

7.00 – Za + w Niemczech Annę Mateja /miesiąc po śmierci/.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Alfonsa Grzesik w 2 rocznicę śmierci.

Czwartek ? 17.09.2009

7.00 – Za + męża Piotra Firlus, teścia Alfreda, rodziców Jerzego i Jadwigę Pyka, chrześniaka Tomasza Pyka, szwagrów Józefa Walecko i Maksymiliana Block oraz za ++ z rodziny Pyka, Firlus, Kolka, Konieczko i Krawczyk.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Herberta Waleska w 50 r. ur. i syna Michaela z ok. 13 r. urodzin.

Piątek ? 18.09.2009 Św. Stanisława Kostki

7.00 – Za + męża Alwina Michala z okazji urodzin, rodziców, teściów, siostrę, dwóch siostrzeńców i za ++ z pokrewieństwa Michala i Kulik.

18.00 – I. Za + córkę Ewelinę i za ++ z rodziny Skuratowicz i Stefan. II. W int. kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

Sobota ? 19.09.2009

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny i Grzegorza Zieleźny z ok. 10 r. małż. oraz w int. rodziny.

18.00 /niedz./ Do Bożej Opatrzności i Matki Najśw. z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w pewnej intencji.

XXV Niedziela Zwykła ? 20.09.2009

7.00 – Za + męża Jerzego Halama, rodziców Józefa i Marię Piechota, teścia Józefa, za ++ z pokrewieństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za + męża i ojca Kazimierza Kuźnik w 5 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Kesler z okazji 38 rocznicy małżeństwa.

9.30 – Za ++ rodziców Gertrudę i Joachima Lysik oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa Lysik, Kałuża i Gabrielczyk.

11.00 – Za + męża Bronisława Kowalskiego w rocznicę śmierci, rodziców, teściów i za ++ z rodziny Lis i Kowalski.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą dla Justyny i Adriana Wrobel z ok. 5 r. małż., o Boże błogosław. dla wnuczki Rozalii z ok. 2 r. ur.

image_print