Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Łk 12, 15)

Dziękując wszystkim, Parafianom i Gościom,

Siostrom Jadwiżankom, za żywy udział w Triduum Paschalnym,

w świętowaniu tajemnicy przejścia ze śmierci do życia

naszego Pana Jezusa Chrystusa,

życzę błogosławionych, spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

 

Gorącym pragnieniem Zmartwychwstałego Pana jest bycie blisko nas.

Niech to też będzie nasze gorące pragnienie: być blisko Niego:

w codziennej modlitwie porannej i wieczornej,

na drogach naszego życia, na niedzielnej Eucharystii,

w powodzeniu i w trudnościach, w zdrowiu i w chorobie. 

W jedności z Kościołem  Chrystusowym;

w mocy Słowa Bożego i sakramentów

i w tajemnicy świętych obcowania. 

 

ks. Proboszcz Piotr Pierończyk, z ks. Michałem i ks. Janem.

image_print