Liturgia Święta w Parafii od 18.07 do 24.07.2022 r. 

Poniedziałek 18.07.2022 – św. Szymona z Lipnicy

7:00 Za żyjących i ++ Tercjarzy św. Franciszka oraz o nowe powołania do wspólnoty III Zakonu.

18.00 Za + żonę i matkę Brygidę Stellmach w 13 r. śm. oraz za ++ z pokr. Stellmach, Motzko i Krawczyk

Wtorek 19.07.2022 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ks. Radcę Henryka Mainka w r. śm., o dar życia wiecznego.

18.00 /św. Anna/ I. Za ++ rodziców Gertrudę i Stefana Mania, szwagra Georga oraz za żyjących i ++ z pokr. II. Za + matkę Martę Sowada w mc po śm.

Środa 20.07.2022 – bł. Czesława

7:00 Za ++ rodziców Marię i Gotfryda Staś.

18.00 Za + męża Marka Mikulla w 1 r. śm. o dar życia wiecznego.

Czwartek 21.07.2022 

7:00 Za + teściową Jadwigę w 15 r. śm., żonę Wiesławę, ++ Krystynę, Leona, Eugeniusza, Władysławę i Józefa oraz ++ z rodz. Millerów, Stęporowskich, Bednarowiczów i Rutkowskich.

18.00 Za + ojca Huberta Skrzipczyk, ++ z pokr. obu stron i z rodziny Konieczko oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Piątek 22.07.2022 – św. Marii Magdaleny 

7:00 Za + męża Józefa Kobienia, rodziców Antoniego i Jadwigę Głowacki, teściów Małgorzatę i Antoniego Kobienia, siostrę Irenę, synową Jolantę i ++ z pokr. obu stron. 

18.00 Za ++ rodziców Jana i Monikę Włoch, ich rodzeństwo, dziadków i ++ z pokr.

Sobota 23.07.2022 – św. Brygidy

7:00 Za + ojca Franciszka Staisch w r. śm., matkę Annę, brata Joachima, ++ z pokr. Staisch, Weber i Woszek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

18:00 Procesja Teoforyczna z kła parafialnego do św. Anny

18.30 /św. Anna/ Nieszpory odpustowe

19.00 /św. Anna/ W int. żyjących i ++ babć i dziadków.

Niedziela 24.07.2022 – Odpust ku czci św. Anny

7:00 Za ++ rodziców Marię i Wacława Nowosad, siostrę Emilię, ++ z pokr., i za dusze czyśćcowe.

7.00 /św. Anna/ Ku czci sw. Anny w int. matek.

9:00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Ewy Pampuch z ok. 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 /św. Anna/ Suma odpustowa: W int. żyjących i ++ Parafian i Gości.

16:00 /św. Anna/ Za + żonę Małgorzatę Mróz w 1 r. śm., o dar życia wiecznego

17:00 /św. Anna/ Nieszpory odpustowe.

image_print