Panie Jezu

Panie Jezu, jest tyle opinii na Twój temat: poglądów, teorii, ocen i sądów, zdań i wyobrażeń. A Ty jesteś Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Każdy oczekuje od Ciebie czegoś innego, każdy rości sobie osobiste pretensje do Ciebie, wysuwa żądania, wylewa żale. Dla jednych jesteś Panem, dla innych głupstwem, cudotwórcą, zgorszeniem albo mędrcem. A my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego: Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. O Jezu, daj mi pełne poznanie Twej osoby, Twojej miłości. Amen.

image_print