Renowacja Misji Świętych 30.09-03.10.2021 r.

CZWARTEK  30.09.2021  – Rozpoczęcie – Jezus drogą, prawdą i życiem

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

18.00 –  Msza św. z nauką ogólną.

20.30 – Apel Maryjny. 

PIĄTEK  1.10. 2021 – Boże  miłosierdzie 

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Kościół św. Anny.

17.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

– Adoracja. 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

– Nabożeństwo za zmarłych. 

SOBOTA  2.10. 2021 Wierzę w świętych obcowanie

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

20.30 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA  3.10.2021 – Kościele Święty, nie zapomnę ciebie.   

7.00, 8.15, 9.00. 9.30, 11.00, 16.00 – Msze św. z nauką ogólną.

15.00 –  Nabożeństwo różańcowe. 

Drodzy parafianie! Mija niespełna rok od pamiętnych chwil łaski, które przeżywaliśmy w naszej parafii podczas Misji świętych. To wtedy Jezus Chrystus był wśród nas w sposób szczególny obecny ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. Wielu spośród nas podczas tych dni odczuło tę obecność Pana i zostało dotkniętych Jego łaską. Na zakończenie, stając pod misyjnym krzyżem, zostaliśmy posłani, aby spotkanemu w Misjach świętych Panu dawać świadectwo naszej wiary w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i miejscu pracy. Po roku będziemy mieli możliwość odnowienia tych misyjnych dni poprzez przeżycie renowacji Misji świętych. Znowu przyjedzie do nas ojciec misjonarz, aby przywoływać na pamięć chwile minionych przeżyć, utwierdzić nas w dobrym, ukazać jeszcze raz Jezusa, który jest naszym sensem życia, a tych, którzy – z jakichkolwiek powodów – z łask misyjnych jeszcze nie skorzystali, wezwać do nawrócenia.

Droga Siostro i drogi Bracie, przyjmij i tym razem serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w odnowieniu Misji świętych. Misje to czas spotkania się z Jezusem Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotów i pogłębienia religijnego życia. Niech jak rok temu, tak i tym razem nie zabraknie naszej modlitwy, zatroskania o każdego z naszych bliźnich i świadectwa naszej wiary. W poczuciu duszpasterskiej za Was odpowiedzialności przed Bogiem zapraszamy wszystkich do gorliwego udziału w ćwiczeniach misyjnych, do modlitwy i szczerej współpracy z nami w owocnym przeprowadzaniu zamierzonego dzieła.

Wasz proboszcz i o. misjonarz. 

image_print