Liturgia Święta w Parafii od 08.02. do 14.02.2021 r.

© Manuel González Olaechea y Franco

Poniedziałek 08.02.2021

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki i Tomasza Tomala z ok. 22 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

17:00 Za + ojca Stanisława Marcinków, jego rodziców i ++ z pokr. o dar życia wiecznego.

Wtorek 09.02.2021

7:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Urbacka, teściów Elżbietę i Eugeniusza Szczęsny, dziadków z obu stron, za ++ z rodzin: Wróbel, Widewilk i Pollok oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Piotra Węgielewskiego z ok. urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny.

Środa 10.02.2021 – św. Scholastyki

7:00 Za + męża Józefa Cuda w 9 r. śm. i z ok. urodzin, ojca Ryszarda, teściów Karola i Weronikę oraz za ++ z całego pokr.

17:00 /szkolna/ Za wstaw. Świętej Rodziny i św. Anny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Marii Kurc z ok. 60 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Czwartek 11.02.2021 – Dzień Chorych – Najświętszej Marii Panny z Lourdes

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej z Lourdes z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Wystub oraz o dar życia wiecznego dla ++ rodziców z obu stron

17:00 Za wstaw. Matki Boskiej z Lourdes w int. chorych i osób w podeszłym wieku.

Piątek 12.02.2021

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Otto Gallus w r. śm., jego rodziców, braci Leona i ks. Reinholda, bratową Marię, za ++ rodziców Klarę i Jana Kałuża, brata Alfreda i ++ z całego pokr..

18:00 /młodz./ Za + męża Joachima Moczko w 1 r. śm., rodziców z obu stron i ++ z rodzin: Moczko, Dudek i Zimek.

Sobota 13.02.2021

7:00 Za + ojca Franciszka Waldyra, matkę Marię, teściów Jana i Gertrudę Chmiel, dziadków z obu stron i ++ z całego pokr.

18:00 /niedz./ Za + żonę Gertrudę Zowada w 1 r. śm.

Niedziela 14.02.2021 – VI Niedziela Zwykła

7:00 Za + matkę Annę Labisz z ok. ur. i r. śm., ojca Pawła, siostrę Barbarę, dziadków, ++ z pokr.: Labisz, Okoń, Kobienia, Mika, Kurtz i Krel oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Kubiciel, Alicję i Józefa Warzecha, ++ z całego pokr., za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:00 /św. Anna/ Za + męża Helmuta Baron, rodziców z obu stron i rodzeństwo.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Agnieszki i Józefa Stefaniszyn.

11:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Hildegardę Szleger w mc po śm.

16:00 Za ++ rodziców Karola i Paulinę Kornek, siostry Albinę i Monikę, braci Johana, Norberta i Józefa, męża Pawła Bryś, teściów i ++ z pokrewieństwa obu stron.

image_print