Sakrament Chrztu Świętego

Jak naucza nas święty i katolicki Kościół, Matka nasza: ,,Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest dla nas, katolików, jest drogą prowadzącą do innych sakramentów i życia wiecznego. Często w naszej kancelarii parafialnej spotykam się z pytaniem, co zrobić, aby zarezerwować termin chrztu, jakie dokumenty są do tego potrzebne i jakie trzeba podjąć w tym względzie formalności. Postaram się odpowiedzieć na te pytania, aby ułatwić wszystkim chcącym ochrzcić swojej dziecko, przygotowanie do tego sakramentu. Przedstawię ten proces w kilku punktach:

1. W celu zamówienia terminu chrztu udajemy się do kancelarii parafialnej. Chrzty odbywają się w naszej parafii w każdą niedzielę po Mszy świętej o godzinie 11:00. Rodzina, chrzestni i najbliżsi uczestniczą w tej Eucharystii a około godziny 12:00 sprawowany jest sakrament Chrztu świętego.

– Kiedy przychodzimy do kancelarii w sprawie sakramentu Chrztu świętego, musimy mieć przy sobie następujące dokumenty

– dowody osobiste rodziców, jeśli do kancelarii przychodzą również chrzestni, także oni muszą posiadać dowód osobisty

– akt urodzenia dziecka, który wydaje USC

– rodzice chrzestni, jeśli należą do innej parafii niż nasza, muszą okazać zaświadczenie, pozwalające im dostąpić godności rodzica chrzestnego, takie zaświadczenie można uzyskać w swojej parafii (na zaświadczeniu znajduje się miejsce na potwierdzenie spowiedzi sakramentalnej rodziców chrzestnych).

2. Podczas spotkania w kancelarii ustala się termin Chrztu świętego i nauk przed chrzcielnych. Nauki są obowiązkowe dla rodziców i chrzestnych.

3. Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które: – przyjęły sakrament Bierzmowania, – nie żyją w stanie grzechu ciężkiego, – będą autentycznie dbały (słowem, czynem i przykładem własnego życia), aby wychować dziecko w świętej i katolickiej wierze.

4. Nowo ochrzczone dziecko powinno mieć ojca chrzestnego i matkę chrzestną. Nie może mieć dwóch matek chrzestnych lub dwóch ojców chrzestnych. Owszem, może być tylko matka lub tyko ojciec chrzestny.

Najważniejsze jest przygotowanie duchowe i przekazanie dziecku świętej wiary katolickiej ponieważ, jak nauczał św. Grzegorz z Nazjanzu, Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga: Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem -ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą  – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga?. [ks. wikary]

image_print