Niedziela Słowa Bożego

26 stycznia 2020 Administrator 0

Żyjemy w czasach rozwiniętej komunikacji i wszechobecnego zalewu słowa. Przekazywaniu słowa służą różne komunikatory. Jednak coraz częściej zastanawiamy się, czy ta łatwość porozumiewania się między ludźmi ułatwia wzajemne zrozumienie, czy ułatwia poszukiwanie prawdy. Okazuje się bowiem, że często wprowadza zamęt, zafałszowuje rzeczywistość, zniekształca proste rozumienie dobra i zła. Niektórzy z […]

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

26 stycznia 2020 Administrator 0

Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym Zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas otwierając […]

Największe wydarzenie w historii ludzkości

26 stycznia 2020 Administrator 0

Msza Święta jest największym wydarzeniem w historii ludzkości; jest to jedyny Święty Akt, który utrzymuje gniew Boga z dala od grzesznego świata, ponieważ w centrum tego aktu, między niebem a ziemią, znajduje się Krzyż, odnawiając w ten sposób ową rozstrzygającą chwilę, w której znajdujący się w tragicznym i opłakanym stanie […]

III Niedziela Zwykła

26 stycznia 2020 Administrator 0

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na nieszpory o 15:00. 2. W liturgii tego tygodnia wspominamy: we wtorek św. Tomasza z Akwinu a w piątek św. Jana Bosko. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Tercjarzy św. Franciszka. W środę Msza św. szkolna o 17:00. Po Mszy spotkanie kandydatów do […]

Liturgia Święta w Parafii od 27.01. do 02.02.2020 r.

26 stycznia 2020 Administrator 0

Poniedziałek 27.01.2020  7:00 Za + ciocię Gertrudę Klemens w r. śm. i ++ z pokrewieństwa. 17:00 Za + brata Jana Teda z ok. ur.  Wtorek 28.01.2020 – św. Tomasza z Akwinu 7:00 Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, rodziców z obu stron, córkę Wiktorię, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda […]

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata

19 stycznia 2020 Administrator 0

W czasie każdej Eucharystii słyszymy słowa, które o Panu Jezusie dzisiaj wygłosił Jan Chrzciciel: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Łacińskie słowo: tollo znaczy nie tylko gładzić, ale też znosić. Łatwo zauważyć, że od tego słowa pochodzi słowo tolerancja. Tutaj jednak nie oznacza ono obojętnego przyzwolenia na wszystko: niech […]

Kolęda czyli wizyta duszpasterska

19 stycznia 2020 Administrator 0

W miniony czwartek zakończyliśmy tegoroczną kolędę czyli wizytę duszpasterską w naszej parafii. Tym razem nawiedzaliśmy domy w Borkach, Krzanowicach i we Wróblinie. Jaki jest cel odwiedzin duszpasterskich? Jest on bardzo jasny i prosty: wspólna modlitwa z kapłanem i błogosławieństwo domu i domowników. Otwieramy nasze mieszkanie, lub nie, dla kapłana i […]

Modlitwa do Ducha Świętego

19 stycznia 2020 Administrator 0

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. […]

image_print