Liturgia Święta w Parafii od 15.04 do 21.04.2019 r.

Poniedziałek 15.04.2019 – Wielki Poniedziałek

7.00 Za wstaw. Matki Bożej i Aniołów Stróżów, z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Szymona Pasiok z ok. 8 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

18.00 Za + męża i ojca Joachima Niedworok w r. śm., rodziców, teściów, szwagra, dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 16.04.2019 – Wielki Wtorek

7.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Elisabet Klemens z ok. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 I. Za + męża Jerzego Długosz w r. śm., rodziców obu stron, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. II. W int. Rodzin naszej Parafii.

Środa 17.04.2019 – Wielka Środa

7.00 Za + męża Leonarda Lekner z ok. ur.

17.00 /szkolna/ I. Za + żonę i matkę Brygidę Stellmach z ok. ur., rodziców z obu stron i ++ z pokr. II. Za + Edeltraudę Słowik w mc po śm. Droga Krzyżowa

Czwartek 18.04.2019 – Wielki Czwartek 

19.00 Msza święta dziękczynna za dar Kapłaństwa i Eucharystii, w int. naszych duszpasterzy, za żyjących i ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Piątek 19.04.2019 – Wielki Piątek

15.00 Droga Krzyżowa

19.00 Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 20.04.2019 – Wielka Sobota

19.00 Liturgia Wielkiej Soboty Za ++ polecanych w wypominkach Drogi Krzyżowej

Niedziela 21.04.2019 Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pańskie

6.00 Procesja Rezurekcyjna

6.30 Eucharystia Rezurekcyjna ? W int. żyjących i ++ Parafian oraz Gości.

8.15 /niem./ Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Renaty i Reinholda Baron z ok. 55 r. małż. i 80 r. ur. jubilata, o opiekę Bożą w rodz.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Langosz, Józefa i Agnieszkę Kansy, siostrę Annę Pasieka, szwagra Jana i ++ z pokr. obu stron.

9.30 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Mateusza Weber z ok. 18 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla matki Moniki Włoch z ok. 90 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

15.00 Nieszpory Wielkanocne

16.00 O zdrowie i Boże błog. dla teściów Rusek oraz za ++ ich rodziców i rodzeństwo.

image_print