Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej?

W minioną środę odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie dotyczyło podsumowania zrealizowanych prac, a także planowanych zamierzeń. Zresztą parafianie na bieżąco informowani są o podejmowanych działaniach i je bacznie obserwują.

Panu Bogu dziękujemy za Jego pomoc i błogosławieństwo, we wszystkim. Wiernym naszej parafii dziękujemy za nieustanne wspieranie wszystkich działań, co jest prostym wyrazem naszej miłości do Kościoła i troski o parafialną świątynię oraz inne powierzone naszej pieczy dzieła. W najbliższym czasie, może już do następnej niedzieli, będą odnowione ławeczki w prezbiterium. Potem malowanie pozostałych ławek. Ławki w prezbiterium też nie są w najlepszym stanie. Mocno podziurawione przez robale. Rozważaliśmy wymianę na nowe, jednak ostatecznie została podjęta decyzja o samym malowaniu, także tych na chórze. Planujemy jeszcze szlifowanie/polerowanie posadzki w całym kościele. Przedtem jednak trzeba posadowić chrzcielnicę na przedłużeniu stopnia i zamocować nad nią, już gotową, zabytkową pokrywę. Otrzymaliśmy już wreszcie formalne zezwolenie na wycinkę krzewów i posadzenie nowych drzew (klon kulisty Globosum). Wycinkę planujemy wykonać jeszcze przed świętami. Zainstalowane w ostatnim czasie urządzenie do likwidacji wilgoci w naszym kościele przynosi pożądane skutki. Do wykonania pozostanie jeszcze skucie dolnego tynku (odpadającego) na zewnątrz kościoła, usunięcie betonowej opaski wokół kościoła i założenie nowego tynku przepuszczalnego, odpornego na zawilgocenie. Rada, wspólnie z proboszczem, negatywnie zaopiniowała założenie nadajników telekomunikacyjnych (odpłatne) na wieży kościoła.

W końcowej części spotkania ks. proboszcz przedstawił Radzie zamiar przebudowy i modernizacji naszej salki katechetycznej. W zamiarze miałaby to być funkcjonalna sala spotkań, przystosowana nie tylko do celów katechetycznych, ale również organizacji Dnia Chorych, czy innych. Obiekt ten wymaga gruntownego remontu. Podobny zamiar dotyczy kaplicy odpustowej na cmentarzu (wymiana dachu, malowanie). Przyszedł również czas na kolejną impregnację gontowego dachu na kościele św. Anny. Bieżących prac nie ubywa, ale wierzymy, że z Bożą pomocą krok po kroku, jak dotąd, uda nam się wszystko wykonać.

Poruszyliśmy również kwestię porządku na naszym cmentarzu, zwłaszcza troskę o składowanie śmieci. Odpady wywożone są regularnie, większość parafian bardzo odpowiedzialnie składuje śmieci w oznaczonym miejscu, niektórzy nawet, zamiast pokonywać długą drogę od swoich grobów do śmietnika, zabierają je do siebie, szczególnie zużyte lampki. Porządek na cmentarzu niewątpliwie zależy od nas, żywych, od odpowiedzialnej postawy każdego, także gdy trzeba kogoś upomnieć.

Zdajemy sobie sprawę, że pierwszą naszą troską jest służba Bogu i Kościołowi, ta osobista, rodzinna, i całej naszej wspólnoty. W wymiarze codziennej modlitwy, udziału w życiu sakramentalnym, otwartości na mądrość Słowa Bożego, także identyfikacji z tą wspólnotą parafialną, przez udział w niedzielnej Eucharystii. Bez tego troska o dobra materialne Kościoła traci sens i staje się po prostu niemożliwa. Za to też pragniemy wszystkim członkom naszej wspólnoty podziękować i życzyć wielu łask.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zakończyła wspólna modlitwa za naszą parafię i za cały Kościół na świecie. [proboszcz]       

image_print