Liturgia Święta w Parafii od 10.03.2014 do 16.03.2014 r.

LiturgiaPoniedziałek 10.03

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Artura Kałuża w dniu 30 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 Za ++ rodziców Martę i Gerharda Kubis, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 11.03                                            

7.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kessler, 2 braci, teściów, za + Martę i ++ z pokrew. obu stron.

18.00 Za + Antoniego Waindzoch w 3 r. śm.

Środa 12.03

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Apolonię Krawczyk z ok. ur. i r. śm., brata Norberta, rodzeństwo, dziadków i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Zdzisława Golba w r. śm. Droga Krzyżowa.

Czwartek 13.03

7.00 Za + Eugenię Telicką w m. po śm.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o dary Ducha Świętego dla syna Pawła Tobór w dniu 18 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 14.03

7.00 Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Moczko, matkę Annę Piechota oraz o zdrowie o opiekę Bożą dla całej rodziny.  Droga Krzyżowa.

18.00 /młodz./ Za ++ Marię i Wiktorię Krawczyk, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrew. Krawczyk i Kurc. Droga Krzyżowa.

Sobota 15.03

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Michalinę i Rafała Walczak.

II Niedziela Wielkiego Postu 16.03

7.00 Za ++ rodz. Zofię i Teodora Dras, Józefa i Martę Pasoń, ++ z pokrew. obu stron.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Annę i Józefa Niedworok, Jadwigę i Szymona Reginek, męża Józefa, ++ z pokrew. obu stron oraz w int. rodziny.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, brata Horsta oraz za żyjących i ++ z pokrew. Gabrielczyk, Dratwa i Rusek.

9.30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Edyty Fila z ok. 70 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

11.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Ferdynanda Jaszczyk, brata Edwarda, szwagra Henryka, Zygmunta Knapik, Zenona Pielesiek, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Za + męża i ojca Jerzego Czok w r. śm., jego rodziców i rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print