Liturgia Święta w Parafii od 16.12.2013 do 22.12.2013 r.

Poniedziałek 16.12

8.00 Za ++ z rodz. Wawrzynek, Frymark i Kapica, za ++ Zygmunta i Janinę Madziar.

17.00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Niestrój, rodziców z obu stron, syna Herberta i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 17.12

7.00 Za + żonę i matkę Eugenię Noworolską w 3 r. śm. i rodziców z obu stron.

17.00 Za + matkę Matyldę w r. śm., poległego ojca Konrada, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Środa 18.12

7.00 Za + rodziców Johana i Rozalię Kubis.

17.00 Za + Annę Staisch w 4 r. śm., męża, syna, ++ z rodziny Staisch, Weber i Woszek i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 19.12

7.00 Za ++ żony Zofię i Agnieszkę Fautsch, rodziców z trzech stron, dziadków, ++ z pokrew. za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Pawła Skrzypczyk w r. śm., rodziców z obu stron, dziadków, ++ z pokrew. Kańka i Skrzypczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 20.12

7.00 Do Miłosierdzia Bożego, św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny Walerus w dniu 80 r. urodzin, za + męża, córkę i rodz. z obu stron.

17.00 Za + męża Joachima Kołodziej w 3 r. śm., teściów Jadwigę i Leonarda, dziadków, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 21.12

8.00 Za ++ Alfredę i Edmunda Mistygacz.

18.00 /niedz./ Za + męża i ojca Jerzego Hanusik w 19 r. śm., ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

IV Niedziela Adwentu 22.12

7.00 Za + męża Herberta Knietsch, rodziców Rusek, braci Alojzego i Jerzego, teściów, szwagierkę i ++ z pokrewieństwa.

8.15 /niem./ Za + Józefa Gonsior, teścia Alojzego Gonsior, Adelę i Helmuta Warzecha i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Leonarda Mróz, rodziców Piotra i Marię Pollok, 2 braci, teściów, 5 bratowych i za ++ z rodziny Mróz i Pollok.

9.30 Za ++ rodziców Klarę i Jerzego Jendryca, teściów Zofię i Józefa Kupczyk, 4 szwagierki, 2 szwagrów, za dusze czyśćcowe oraz w int. rodziny.

11.00 Za ++ Alojzego i Marię Gallus, męża Romana Góra, ojca Jerzego Stasz, brata Henryka, teściów, dziadków Gbur i Stasz oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 Nieszpory adwentowe.

16.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Czesława Firlus, dziadków, teściową Emilię Konieczko, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print