Liturgia Święta w Parafii od 21.10.2013 do 27.10.2013 r.

wiaraPoniedziałek 21.10 – bł. Jakuba Strzemię 

7.00 Za + matkę Gertrudę Moczko w dniu ur. i w r. śm., ojca, brata, teściów oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dlaKazimierza Napieralskiego w dniu 70 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Wtorek 22.10 – bł. Jana Pawła II

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Zowada oraz za + syna Ewalda, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 /św. Anna/ Za + syna Karola w 3 r. śm., rodziców Czech i Cyris i ++ z pokrew.

Środa 23.10

7.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Gabrysch, żonę Jadwigę, teściów Marię i Pawła Knop, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za + Huberta Weidel w miesiąc po śmierci.

Czwartek 24.10                 

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Kondziela z ok. r. małżeństwa, za ++ rodziców z obu stron, brata Alojzego i ++ z pokrew.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Henryka Galus w dniu 70 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 25.10

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża Józefa w r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 /młodz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Roswity Gonsior z ok. 80 r. urodzin oraz za ++ męża Alojzego, rodziców Gabrielczyk i Gonsior i brata Alojzego.

Sobota 26.10

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Adeli i Leona Mikoszek z ok. 35 r. małżeństwa.

12.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. W rodzinie Teresy i Wernera Mros z ok. 50 r. małżeństwa.

13.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Danieli i Engelberta Słowik z ok. 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00/niedz./ Za ++ dziadków Henryka i Cecylię Lisowski w r. śm., ojca Joachima i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XXX Niedziela Zwykła 27.10

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. i św. Judy Tadeusza z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Liguda.

8.15 /niem./ Za + męża Jana w r. śm., rodziców, teściów, 2 braci, bratową, 2 szwagrów, ++ z pokrew. Kesler i Zimnicki i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Alfonsa Baron, rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Henryka Teda w dniu urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Ireny i Wili Patrzek z ok. 50 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Do Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Jakuba Cyris oraz w int. rodziców i chrzestnych.

image_print