Liturgia Święta w Parafii od 10.12-16.12.2012 r.

Poniedziałek 10.12

7.00 Za + Apolonię Szmyrnik w 1 r. śmierci

17.00 Za + siostrę Łucję Staisz w r. śmierci, ++ z rodziny Staisz i Czernia oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek 11.12

7.00 Za + Arnolda Lakota w1

r. śmierci.

17.00 Do Bożej Opatrzności, Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie

i Boże błogosław. dla Józefa i za ++ rodziców.

Środa 12.12

7.00 Za + Apolonię Krawczyk /od Bractwa Różańcowego/.

17.00 Za + żonę Brygidę Stellmach, teściów Zofię i Ryszarda Krawczyk i za ++ z pokrew.

Czwartek 13.12 ? św. Łucji

7.00 Za ++ rodziców Martę i Feliksa Wójcik, teściów Ludwikę i Tadeusza Graboń, Mariannę i Władysława Sobieraj, Stanisławę Pikułę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

17.00 Za + ojc


Piątek 14.12 ? św. Jana od Krzyża
a Karola Mikoszek w r. śmierci, matkę Marię i ++ z pokrew. Mikoszek i Nowainski.

7.00 Za + Jadwigę Firlus /od Zespołu Krzanowiczanki/.

17.00 Za + Katarzynę Pampuch w r. śmierci, ++ z pokrew. Pampuch i Kodura i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 15.12

8.00 Za + męża Piotra Firlus w 5 r. śmierci, rodziców, teściów, chrześniaka Tomasza, szwagra Józefa, ++ Marię i Maksymiliana, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Rippel, Annę i Jana Gallus, dziadków, za żyjących i ++ z rodziny Rippel i Gallus oraz o zdrowie i opie

kę Bożą w rodzinie.

III Niedziela Adwentu 16.12

7.00 Za + matkę Annę w 3 r. śmierci, ojca Franciszka, brata, siostrę i ++ z pokrewieństwa Staisch, Woszek i Weber.

8.15 /niem/ Za + męża Józefa Waldyra, rodziców i rodzeństwo z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

9.00 /św. Anna/ Za + ojca Ewalda Bzdok w 2 r. śm., matkę Eleonorę, rodziców i rodzeństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Za ++ teściów Anto
11.00 Za ++ rodziców Jana i Franciszkę Czechowskich, Franciszka i Franciszkę Hombek, siostry Wiesławę i Krystynę, siostrzeńca Piotra, Barbarę i Jerzego Łutczyk i ++ z rodzin Hombków, Blachników, Stasińskich i Czechowskich.ninę i Ewalda Wypich, ciocię Łucję Jasiówka, jej męża Zygmunta, rodziców Helenę i Józefa Długosz, ++ z pokrew. obu stron.

15.00 Nieszpory adwentowe.

16.00 Za + żonę i matkę Eugenię Noworolską w 2 r. śm. i ++ rodziców z obu stron.

image_print