Rok Wiary rozpoczęty

We wtorek 16 października 2012 r., w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, w kościele św. Anny, dokonaliśmy uroczystego otwarcia Roku Wiary w naszej Parafii. Cieszyła zwłaszcza obecność wielu Rodzin, którym serdecznie dziękujemy za przybycie!!! Po Mszy świętej Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia dwunastu Różańców, które następnie zostały przekazane dwunastu wybranym Rodzinom, reprezentującym wszystkie części naszej Parafii, w tym Rodzinie Klasztornej reprezentowanej przez Siostry Jadwiżanki. Do każdego Różańca została dołączona specjalna modlitwa, ułożona przez Ks. Proboszcza: Modlitwa Roku Wiary w Rodzinie. Liczymy na to, że zarówno ta Modlitwa jak i Różaniec codziennie będą odmawiane w kolejnym domu. Może uda nam się zaprosić do tej modlitwy naszych sąsiadów albo bliskich. Modlitwa, zwłaszcza żarliwa modlitwa różańcowa, to najważniejsze dzieło ewangelizacji wewnętrznej, w naszych rodzinach, ale też względem tych, którzy żyją wokół nas i czasami nie wierzą w Boga, daleko od Jego Kościoła.

Dziełem Roku Wiary w naszej Parafii będzie też comiesięczne Czuwanie Rodzin w kościele św. Anny (w sezonie zimowym w kościele parafialnym). Ufamy, że Pan Jezus i Jego Najświętsza Matka w tych zamiarach nam pobłogosławią.

image_print