Liturgia Święta w Parafii od 22.02 ? 28.02.2010 r.

Poniedziałek ? 22.02.2010 Święto Katedry św. Piotra

8.00 – Za + męża Wilhelma Twardowskiego w r. śmierci, ++ trzech synów, córkę Stanisławę, zięcia i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za + córkę Małgorzatę w 11 r. śmierci, ++ dziadków z rodziny Barwaniec i Jończyk i za + kuzyna Mariusza Jończyk w 5 r. śmierci.

20.00 – W intencji młodzieży.

Wtorek ? 23.02.2010 św. Polikarpa

8.00 – Za ++ Alojzego i Agnieszkę Sowada, rodziców z obu stron, rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za ++ rodziców Aleksandra i Albinę Gaida, dziadków z obu stron, szwagra Pawła, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 – W int. kandydatów do bierzmow. i maturzystów o dary Ducha Świętego.

Środa ? 24.02.2010

8.00 – Za + męża i ojca Bogusława Siodłaka i za + Danielę.

10.00 – W intencji dzieci, gimnazjalistów i nauczycieli.

11.30 – W intencji chorych.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Apolonii Bartyla w dniu 60 r. ur., w int. rodziny i za ++ teściów.

20.00 – Za żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego.

Czwartek ? 25.02.2010

8.00 – Za + Apolonię Marek (miesiąc po śmierci).

18.00I. Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Czok z ok. ur., ++ rodziców Kobczyk, za ++ Gertrudę i Pawła Niedworok, za ++ z całego pokrew. II. W int. kapłanów naszej parafii, Grup Parafialnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Piątek ? 26.02.2010

8.00 – Za ++ Parafian.

17.30 – Droga Krzyżowa

18.00I. Za + Alfonsa Kondziela w 2 r. śmierci, ++ rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące. II. W intencji Parafian.

Sobota ? 27.02.2010

8.00 I. Za ++ rodziców Rocha i Zofię Waldyra, teściów, męża Karola, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe. II. W intencji rodzin naszej parafii.

18.00 – W int. rodzin naszej parafii oraz o dobre powołania do małżeństwa.

ii niedziela wlk. postu – 28.02.2010 – Zakończenie Misji Świętych

7.00 – Do Bożej Op. Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Gertrudy Warmer w dniu urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za + męża Arnolda i rodziców z obu stron.

8.15 /niem./ – Za + matkę Jadwigę Speda, ojca Jerzego, syna Artura oraz za ++ z pokrewieństwa Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Kansy, teściów Klarę i Jana Kowolik, szwagra Jerzego, ++ z rodzeństwa, pokrew. obu str. za dusze czyśćcowe.

9.30 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Jadwigi i Joachima Niedworok z ok. 45 r. małżeństwa.

11.00 – Za ++ rodziców Maksymiliana i Agnieszkę Moczko, Józefa i Wiktorię Wróbel, brata Alojzego, siostrę Annę, ++ Tomasza i Gertrudę Długosz, wujka Jerzego, za + Luzie Schwientek i ++ z pokrew. obu stron.

15.00 Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym.

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Moniki Jaeger z ok. 92 r. urodzin, o opiekę Bożą dla córki Helgi i za + męża Euduarda.

image_print