Misje Święte – 21-28 luty 2010 rok

LIST NA ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII – Bądźmy świadkami miłości

Drodzy w Chrystusie!

Zbliża się bardzo szybko czas rozpoczęcia Misji świętych w Waszej Parafii. Dzięki składajmy Panu Bogu za to, że jest dobry, że Jego Miłosierdzie trwa na wieki, za otrzymaną łaskę, iż możemy to właśnie my, przeżywać z wiarą to wielkie wydarzenie.

1. Orędzie Misyjne na XXI wiek.

My, ludzie przełomu tysiącleci, jesteśmy odpowiedzialni za przekaz wiary w tej wielkiej wędrówce przez wieki. Z przyjściem Chrystusa na ziemię Bóg najpełniej wkracza w historię nas ludzi, staje się naprawdę naszym Bratem i Panem naszych losów. Jezus Chrystus jest nowym początkiem wszystkiego i odnowieniem wszystkiego. W Chrystusie wieczność wkroczyła w ludzki czas. Ten czas, jest także naszym czasem, a Chrystus przychodząc wczoraj, dziś i jutro ogarnia czas swoim Wcieleniem i Zmartwychwstaniem, i daje nam moc, byśmy w Duchu Świętym składali Mu świadectwo, aż po krańce wieków.

Serdecznie wszystkich Was, Drodzy w Chrystusie w Panu zapraszamy, do godnego, pełnego pokory i wiary przeżywania Czasu Misji Świętych. To My wszyscy, Ty i Ja, jesteśmy Mu potrzebni jako Jego uczniowie i świadkowie w świecie Trzeciego Tysiąclecia. Chrystus nas potrzebuje, wziętych razem jako rodziny i Kościół, oraz osobno jako swoich Braci i swoje Siostry w tym świecie, gdzie On może działać tylko przez nas. Bądźmy więc dla Niego znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem – Ojcem Miłosierdzia i prawdziwego zjednoczenia całej rodziny ludzkiej w Chrystusie.

Pośpieszmy więc wszyscy, na przygotowane przez Chrystusa, dla nas święto. Wykorzystajmy dobrze pozostały na przygotowanie czas, abyśmy na Misje Święte, przynieśli to co nas jednoczy i pozwala wzrastać w miłości, co pozwoli nam żyć jako prawdziwe Rodziny Boże i Wspólnota Ludu Bożego.

2. Co to są Misje Święte?

Tak, jak przed dwoma tysiącami lat Chrystus osobiście spotykał się z ludźmi aby przemienić ich życie, tak Misje Święte są czasem osobistego spotkania nas z Chrystusem. Są one czasem, kiedy Chrystus przychodzi do nas, aby przemienić, uzdrowić nasze życie. To moment Generalnego  Rachunku Sumienia, aby to co umarłe za łaską Bożą, wskrzesić do życia, co chore ? uleczyć, co pokrzywione ? wyprostować, a za wszelkie dobro od Boga w życiu otrzymane ? podziękować. Misje Święte ? to nasza droga powrotu do Miłosiernego Ojca, nas wszystkich Marnotrawnych Synów, którzy zatęsknili za Miłością i Życiem w Prawdzie, którzy mówią w pokorze: Panie, przebacz nam. Misje Święte ? to potrzebny czas, aby ?zatrzymać się na chwilę i pomyśleć: – po co żyjemy? w co naprawdę wierzymy, czy nasza życiowa droga prowadzi do Nieba? Misje Święte ? to dalszy ciąg Tajemnicy Wcielenia Boga, który teraz przyjmuje. Teraz Chrystus liczy na nas. Teraz my mamy czuwać. W tym trudnym świecie, chce On z nas uczynić znak, chce się nami posłużyć i nas przygotować na swoich uczniów.

Misje Święte ? to spotkanie z nauczającym w swoim Kościele Jezusem Chrystusem, aby opowiedzieć się za Bogiem w naszym życiu, aby do Niego naprawdę powrócić. Przyjdźmy więc aby otrzymać od Boga bogatego w miłosierdzie, te łaski, które pomogą nam dokonać przemiany życia: osobistego, rodzinnego, społecznego. Misje Święte odnawiają bowiem nasz rodziny i nasz Kościół. Potrzebujemy odnowy, aby przyszła i na nas, jak na Apostołów, moc Zmartwychwstania i Ducha Świętego. Niech ten Duch płonie w nas i poprzez nas odmienia oblicze naszej ziemi. Czas Misji Świętych jest właśnie, godziną działania Ducha Świętego.

3.Wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa życia w III Tysiącleciu Wiary.

Jezus Chrystus na nowo ofiaruje nam życie. W dniach Misji Świętych przyjdzie On, aby na nowo duchowo nas wskrzesić i ukazać jak naprawdę cenne jest nasze życie. Niech będą dniami naszego głoszenia Boga naszym braciom i siostrom. Niech będą powiewem Nowej Ewangelizacji. Niech ona, przez nas realizowana, w codziennym naszym życiu, uprosi cud przemiany serc. Niech odmieni oblicze naszego świata. Różne w naszym życiu zdawaliśmy egzaminy. Teraz przyszedł ten ? misyjny. Może to najważniejszy egzamin w życiu? Może w dniach Misji Świętych decydować się będzie wszystko? Nasze losy i cała wieczność. Oto ogłaszamy Wam Orędzie Misyjne: Pan przychodzi! Przychodzi Jego łaska! Nawracajcie się i przemieniajcie wasze serca! Zbawienie świata rozpocząć się musi najpierw w naszych sercach. Tak jak się zaczęło w sercu Maryi. Oto teraz zbliża się Czas Zbawienia. To czas napełniania dzbanów i serc Winem Ewangelii. Bóg przygotował tyle łask! Dla Was wszystkich! Oto spełnia się obietnica wylania Ducha Świętego, o której uczy nas Pismo święte. To sam Chrystus do Was woła. Niech nic nie zagłuszy tego wołania. Niech rozdzwonią się Misyjne Dzwony naszej Parafii. Niech pokruszą wszelki opór. Niech te dzwony radośnie zwiastować będą nasze nowe narodzenie w Chrystusie ! Niech mocą Bożą tak się stanie ! Niech na nowo słyszalnym będzie głos Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II ogłaszającego nam Rok Łaski i Czas Święty: Niech Czas Misji Świętych będzie wielką modlitwą wdzięczności człowieka za dar Wcielenia Syna Bożego i za dar Odkupienia dokonany przez Jezusa Chrystusa. Niech w tym Świętym Czasie Łaski nikt nie uchyla się od spotkania z miłosiernym Ojcem. Niech cały Lud Boży, cały Kościół wielbi Boga Ojca, w Duchu Świętym, za dar Zbawienia w Chrystusie Panu Naszym ? teraz i w przyszłych stuleciach (Jan Paweł II, Incarnationis Misterium).

Na Misje Święte,
już dzisiaj, wszystkich Parafian,
w trosce o zbawienie i uświęcenie Wasze,
serdecznie zapraszają:
Misjonarz o. Jan Kaczmarek CM ? Dyrektor Grupy Misyjnej
i Duszpasterze Parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach

Zobacz także:

Plan Misji Świętych

Modlitwy Misji Świętych

image_print