Liturgia Święta w Parafii od 20.04 – 26.04.2009 r.

Poniedziałek – 20.04.2009

7.00 – Do Bożej Op., Matki Najśw.  i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Baron z okazji rocznicy małżeństwa.

18.00 – Za + ojca Stefana Kobiałka w 10 r. śmierci, ++ dziadków Władysławę i Karola Dobrocińskich w r. śmierci i za ++ z pokrew. Kobiałka i Dobrociński.

Wtorek – 21.04.2009

7.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Alberta Warzecha, teściów, ++ Paulinę i Jana Norek i za ++ z pokrew. Warzecha i Koschny.

18.00 – Za ++ Jana i Hildegardę Długosz w rocznicę śmierci.

Środa – 22.04.2009

7.00 – Za ++ rodziców Łucję i Kaspra Waleska, Agnieszkę i Jana Zienczyk, ++ z rodziny i pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Pawła Labisz, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Czwartek – 23.04.2009

7.00 – Za + w Niemczech brata Georga Bednorz w miesiąc po śmierci, ++ rodziców, + męża, syna i ++ z  obu stron.

18.00 – I. Za + ojca Wojciecha Duda w r. urodzin, + matkę Marię i za ++ krewnych z rodziny Duda i Szydło. II. Za + ojca Adolfa Piechota, + matkę Annę i za ++ z pokrew. obu stron

Piątek – 24.04.2009

7.00 – Za ++ rodziców Piotra i Matyldę Starosta, synów Rudolfa, Józefa i Jerzego, synową Edytę, zięcia Eryka, + Krystynę Michalla i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 – Za ++ rodziców Antoninę i Tomasza, + brata, ++ babcie i dziadków, ciocię i wujków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota – 25.04.2009

7.00 – Ku czci św. Marka o dobre urodzaje i Boże błogosław. w pracy na roli.

12.00 /ślub rzymski/ Krzysztof Zapotoczny i Anna Halama

14.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Lidii i Edwarda Stotko z ok. 25 r. małż. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Teresy i Gerda Langosz z okazji 40 rocznicy małżeństwa.

III Niedziela Wielkanocna – 26.04.2009

7.00 – Za + matkę Ruth Czok w 15 r. śmierci, ojca Eryka, ++ dziadków, ++ z pokrew. Czok, Stoschek i Świerc i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za + męża i ojca Eugeniusza Malarek w 4 r. śmierci, ++ z pokrew. za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op.  Matki Najśw. i św. Anny z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Moniki i Roberta oraz za + ojca.

9.30 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Hildegardy Halama z okazji 50 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Anny i Krzysztofa i dla krewnych z obu stron.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Reinhildy i Hermana Marszolek z okazji 50 r. małżeństwa.

15.00 – Nieszpory.

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Tomasza Gruchalskiego z ok. 25 r. urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie. 

image_print