Liturgia Święta w Parafii od 19.01 – 25.01.2009 r.

Poniedziałek – 19.01.2009

8.00 – I. Za ++ i poległych z rodziny Michalla, Kaluza i Sowada oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie. II. Za ++ rodziców Hermana i Filomenę Cebulla, Stefana i Gertrudę Buchta i za + Jana Niedworok.

Wtorek – 20.01.2009

8.00 – I. Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najśw. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Kinder. II. Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najść. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla syna i dla Marii z okazji urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

Środa – 21.01.2009  Wspomnienie św. Agnieszki

8.00 – I.  Za + matkę Marię Kornek, ++ trzy szwagierki, dwóch szwagrów, + Stefana Czech, dwóch braci, rodziców z trzech stron i za ++ z pokrew. II. Za + Agnieszkę Kunicką w dniu imienin.

Czwartek – 22.01.2009

8.00 – I. Za + męża Franciszka, ++ rodziców, teściów, + Theresę Eggers, ++ z rodziny Wrobel i Labczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Za + matkę Agnieszkę Schwiertz, poległego ojca, + siostrę i za ++ z pokrew. Schwiertz i Pogrzeba.

Piątek – 23.01.2009  Dzień Parafialnej Adoracji Wynagradzającej

8.00 – I. Za poległych, pomordowanych i zaginionych parafian podczas wojny. II. Za ++ kapłanów z naszej diecezji, którzy odeszli do Pana w 2008 roku.

17.00 – Za + matkę, babcię i prababcię Helenę Lis w 1 rocznicę śmierci.

Sobota – 24.01.2009  Wspomnienie ś. Franciszka Salezego

8.00 – Za + męża i ojca Pawła Labisz w rocznicę urodzin, ++ rodziców z obu stron i za ++ rodzeństwo.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Joanny i Rudolfa Konietzko z okazji 25 rocznicy małżeństwa.

18.00 /niedz./ – Za + Jerzego Los w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

III Niedziela Zwykłą – 25.01.2009

7.00 – Za + Gertrudę Pietrek w miesiąc po śmierci.

8.15 /niem./ – Za ++ rodziców Jana i Marię Patrzek i + brata Jana.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Gabrysch, Marię i Pawła Knop, brata Józefa, siostrę Łucję, szwagra Jana, ++ z obu stron, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

9.30 – Za + matkę Marię Niedworok w r. śm. + jej męża Józefa, Syna Gintera ++ ich rodziców ++ Marię i Stanisława Lazik i za dusze czyśćcowe.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Piotra Zowada w dniu 18 rocznicy urodzin i dla córki Pauliny z okazji 10 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Boża w rodzinie.

15.00 – Nieszpory.

16.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Mateusza Świerad, Aleksandry Tyszkowskiej, Natalii i Pauliny Wolski oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

image_print