Liturgia Święta w Parafii od 22.12 – 28.12.2008 r.

Poniedziałek – 22.12.2008

7.00 – Za + Gerharda Leja w miesiąc po śmierci.

17.00 – Za + córkę Barbarę w dniu ur. ++ rodziców, teściów, i za dusze czyśćcowe.

Wtorek – 23.12.2008

7.00 – Za ++ rodziców Alfredę i Edmunda Mistygacz, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Za ++ Herberta Knietsch, rodziców Rusek, + brata Alojzego ++ teściów, szwagierkę i za ++ z pokrew. obu stron.

Środa – 24.12.2008 Wigilia Narodzenia Pańskiego

7.00 – Za + Waldemara Niekrawiec w miesiąc po śmierci.

16.00 – Pasterka dla dzieci – Za + Marię-Halinę Żygadło w rocznicę śmierci.

22.00 – /św. Anna/ – Pasterka – W int. żyjących i ++ parafian oraz Gości.

24.00 – Pasterka – W intencji Rodzin naszej parafii oraz Gości.

Czwartek – 25.12.2008 Narodzenie Pańskie

8.15 /niem./ Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Stefana Kolodziej z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Marię Kondziela w rocznicę śmierci, ojca Józefa, + brata Rudolfa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + ojca Czesława Firlus, jego rodziców Jana i Marię, czterech braci, bratową, teściów Pawła i Elżbietę Powrosnik, za żyjących i ++ z pokrew. obu stron.

11.00 – Za ++ rodziców Helenę i Józefa Długosz, teściów Antoninę i Ewalda Wypich, za ++ z pokrew. Długosz, Wypich i Baron oraz z podz. za łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 – Nieszpory kolędowe

16.00 – Za + matkę Marię Niestrój w r. śm. + ojca Jerzego, i ++ z pokrew obu str.

Piątek – 26.12.2008 św. Szczepana, Męczennika

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodz.

8.15 – /niem./ Za + męża, ojca i dziadka Józefa Zdzuj w r. śmierci, ++ rodziców Annę i Pawła Rej, Agnieszkę i Michała Zduj, szwagrów Wilhelma i Stefana, bratanka Floriana, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

9.00 – /św. Anna/ – Za + męża i ojca Antoniego Loba, ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.

9.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Rafaela Kornek w dniu 18 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 – Za ++ Alojzego i Marię Gallus, ojca Jerzego Stasz, brata Henryka, ++ teściów Góra, ++ dziadków oraz o zdrowie i Boże w rodzinie.

16.00 – Za ++ teściów Zofię i Erwina Zappe, szwagra Wernera, rodzeństwo,++ z obu stron, ciocię Marię i za ++ z rodziny Zappe, Braunisch, Mandok i Gebauer.

Sobota – 27.12.2008 św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

8.00 – Za ++ rodziców Anastazję i Piotra Patrzek, + matkę Marię Wodarz, + Wiktorię Patrzek i za dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 – ślub rzymski: Michał Woźniak i Małgorzata Brzezina.

18.00 – /niedz./ – Za + matkę Marię Palt w 8 r. śm. + ojca Wincentego, ++ teściów, dziadków z obu stron, za ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Niedziela – 28.12.2008 Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

7.00 – Za + Marię Stotko w 10 r. śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Marię, Matyldę i Pawła Skrzipczyk, ++ rodzeństwo, ++ Gertrudę i Wacława Buhl, dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Leonarda Mróz, ++ rodziców Piotra i Marię Pollok, dwóch braci, trzy bratowe, ++ teściów Mróz i za ++ dziadków Michalla.

9.30 – Za + ojca Henryka Soisz, + matkę Marię, + teściową Klarę, ++ z pokrew. Soisz i Piaskowski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Moniki i Marka Skorupskich z okazji 30 rocznicy małżeństwa oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

15.30 Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu naszych dzieci.

16.00 – Ku czci św. Młodzianków w int. dzieci i ich rodziców.

17.00Koncert kolędowy Sabiny GolanowskiejKoncert Bożej Dziecinie

image_print