Liturgia Święta w parafii od 15.12 – 21.12.2008 r.

Poniedziałek – 15.12.2008

7.00 – Za + w Niemczech Damiana Gruszczyńskiego w miesiąc po śmierci.

17.00 – Za + męża i ojca Jerzego Hanusik w rocz. śmierci, za ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 16.12.2008

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Janiny Lyra w dniu 50 r. urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 – Za + + Franciszka, Gertrudę i Herberta Niestrój.

Środa – 17.12.2008

7.00 – Za + Annę Fechner.

17.00 – Za + matkę Matyldę w rocznicę śmierci, poległego ojca Konrada, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Czwartek – 18.12.2008

7.00 – Za + męża Joachima Schymainda, ++ rodziców, teściów oraz za ++ z pokrew. obu stron.

17.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla córki Joanny Gruchalskiej z ok. 18 r. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek – 19.12.2008

7.00 – Za ++ dwie żony Zofię i Agnieszkę Fautsch, ++ rodziców z trzech stron, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie  dla matki i babci Mirosławy w dniu 70 r. ur. i o Boże błogosław. w rodzinie.

Sobota – 20.12.2008

8.00 – Za + córkę Agnieszkę Kunicką w dniu 40 rocznicy urodzin.

18.00 – /niedz./ – Za + męża Wilhelma Schwitalla w rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów  i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

IV Niedziela Adwentu – 21.12.2008

7.00 – Za ++ dziadków Jana i Klarę Tarara i za ++ z pokrew. obu stron.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Wiktorię i Richarda Podleska + brata Richarda, męża Alojzego, teściów, + szwagierkę, + szwagra oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa Podleska, Materlik i Michalla.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Józefa Raudzis ok. 60 r. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie i za ++ rodziców.

9.30 – Za + Józefa Gonsior w r. śmierci, + ojca Alojzego, ++ Adelę i Helmuta Warzecha, ++ z pokrew. Gonsior, Bartyla i Czirnia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Za + Pawła Skrzypczyk, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 – Nabożeństwo Adwentowe.

16.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Aniołów Stróżów intencji Anny Frasek w dniu 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i chrzestnych.

image_print