Od 8 do 14 kwietnia 2024 r.

Hands folded in prayer on a Holy Bible in church concept for faith, spirituality and religion, woman praying on holy bible in the morning. woman hand with Bible praying.

Modlimy się o pokój na świecie, o pokój w naszych sercach.

image_print