Od 1 do 7 stycznia 2024 r.

Hands folded in prayer on a Holy Bible in church concept for faith, spirituality and religion, woman praying on holy bible in the morning. woman hand with Bible praying.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin w rozpoczynającym się roku.

image_print