Ojcze, który żyjesz w niebiosach…

Image by Freepik

Ojcze, który żyjesz w niebiosach, niech Twoje królestwo zstąpi i zamieszka we mnie. W niebie nie ma strachu, niepokoju ani paniki. Wprowadź swoje królestwo do mojego serca, abym mógł kroczyć w pokoju, z ufnością i siłą. Otwieram oczy mego serca, aby zobaczyć wszystko, co dla mnie masz. Pokaż mi, jak bardzo zostałem pobłogosławiony przez Ciebie. Pomóż mi przyjąć wszystko, co dla mnie przygotowałeś, bo Cię kocham. Ojcze, szukam w Tobie źródła mojej nadziei i pokoju. Okrywasz mnie swoimi skrzydłami. Z Twoją łaską dziś o nic nie będę się niepokoił. Zostawię moje życie i moje zmartwienia w Twoich rękach, bo troszczysz się o mnie. Poprowadzisz mnie najlepszą ścieżką w moim życiu. Nigdy mnie nie opuścisz. Jesteś zawsze ze mną. Zawsze. Amen.

image_print