Liturgia Święta w Parafii od 09.10. do 15.10.2023 r.

CC3H4D Pope John XXIII (1881-1963) Who Reigned As Pope From 1958.

Poniedziałek 09.10.2023            

7:00 Za + żonę Matyldę Kubis, rodziców z obu stron, brata Józefa, szwagra Franciszka i za dusze czyśćcowe.

17:00 Za ++ rodziców Joachima i Marię Kokott, o dar życia wiecznego.

Wtorek 10.10.2023                                                         

7:00 Za + męża Arnolda Warmer z ok. ur., rodziców, teściów, za żyjących i ++ z rodziny Warmer i Długosz.

17:00 /św. Anna/ Za + matkę Teresę, ojca Maksymiliana, brata Jana i Huberta Theda, dziadków z rodziny Theda i Smyk, i za dusze czyśćcowe.

Środa 11.10.2023 – Św. Jana XXIII, papieża                    

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Maksymiliana Pierończyk z ok. ur., matkę Marię i za ++ z rodziny, o dar życia wiecznego.

17.00 /szkolna/ Za + Mieczysława Makara oraz za ++ z rodzin: Makara, Owsińskich i Orepuk.

Czwartek 12.10.2023 – Bł. Jana Beyzyma i Bł. Carla Acutisa                     

7:00 Za ++ rodziców Piotra i Łucję Konieczko w r. śm., bratową Rozalię, teściów Pawła, Weronikę i Monikę Polok, ++ z pokr. Konieczko, Polok i Nowański, za dusze czyśćcowe oraz o Boże błog. w rodzinie.

17:00 Za + męża Arnolda Długosz w r. śm., rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z pokr. Długosz Bieniusa oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Piątek 13.10.2023 – Bł. Henryka Koźmińskiego                   

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Przywara w 1 r. śm.,, o dar życia wiecznego.

18:00 /młodz./ Za wstaw Matki Boskiej NP. i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Wilhelma Kochanek z ok. 85 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 14.10.2023                                                 

7:00 Za + syna Mariusza Kasprzak w r. śm., męża, brata Norberta, rodziców z obu stron, + ciocię Marię Woźnica, ++ z rodziny Resel i Woźnica, za dusze czyśććowe oraz o Boże błog. w rodzinie.

12.00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii i Piotra Kokott z ok 50 r. małżeństwa, 70 r. urodzin jubilatki i 75 r. urodzin jubilata oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 /niedz./ Za wstaw Matki Boskiej NP. z podz. za łaskie, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Liguda i Glados oraz za ++ rodziców Ryszarda i Hildegardę, brata Jerzego i teścia Erharda, o dar życia wiecznego.

Niedziela 15.10.2023 – XXVIII Niedziela Zwykła

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Gertrudę Zowada, syna Ewalda, rodziców Zowada, teściów Dandyk, rodzeństwo, o dar życia wiecznego oraz za dusze czyśććowe.

8:15/niem./ Za ++ Pawła i Gertrudę Niedworok, rodziców z obu stron i za dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Annę Dzierża w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.

9:30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Huberta Kaluza, dziadków Cecylię i Karola Kaluza, za + Paulinę Palt, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii i Marka Świerc z ok. 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Nabożeństwo różańcowe.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego zza + męża i ojca Tadeusza Trzaskowskiego, ojca Franciszka Olejnik, teściów Marię i Michała Trzaskowskich oraz o zdrowie i Boże błog. dla matki Heleny i dla całej rodziny.

image_print