Liturgia Święta w Parafii od 14.08. do 20.08.2023 r.

Poniedziałek 14.08.2023 – św. Maksymiliana Marii Kolbego

7:00 Za + w Niemczech Bernarda Kasprzyk, o dar życia wiecznego.

18:00 Za + męża Ludwika Długosz w r. śm., teściów Józefa i Albinę, ++ z całego pokr., za + Katarzynę Niemiec i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 15.08.2023 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

7:00 Za + męża Arnolda Warmer w r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. Warmer i Długosz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

8:15 /niem./ Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Stellmach oraz za + matkę Brygidę.

9:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Marka Matyszok z ok. 40 r. urodzin, o Boże błog. w rodzinie oraz za + ojca.

9:30 Za + matkę Marię Zowada z ok. ur., ojca Alojzego, rodziców Balcer, brata, siostrę, szwagierkę, szwagrów, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za + męża i ojca Józefa Urban, teściów Paulinę, Jadwigę i Tomasza, rodziców Piotra i Juliannę Staś, rodzeństwo oraz ++ z pokr. obu stron

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za + teściową Anelizę Schneider w 2 r. śm., teścia Pawła, żonę Marię Wróbel, rodziców Pawła i Marię Wróbel, za żyjących i ++ z pokr. obu stron.

Środa 16.08.2023 – św. Rocha

7:00 Za + męża Alojzego Nicpoń, rodziców Franciszka i Jadwigę Straka, teściów Gertrudę i Stefana Nicpoń, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

12:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Damian Lisoń i Michaela Czech

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Emilii i Marka Koszyk z okazji 13 r. małżeństwa.

Czwartek 17.08.2023 – św. Jacka

7:00 Za + matkę Hildegardę Wypich w 8 r. śm., o dar życia wiecznego i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Szarek /od rodziny Pikuła/.

Piątek 18.08.2023 

7:00 Za ++ rodziców Annę i Ludwika Walerus, siostrę Teresę, ++ z rodziny Walerus i Gawlica i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 W intencji ks. Wikariusza Michała z podz. za czteroletnią posługę w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalszą posługę kapłańską.

Sobota 19.08.2023 

7:00 Za + męża Alfreda Przywara, rodziców Józefa i Marię Piechota, Józefa i Gertrudę Przywara, 4 szwagrów, szwagierkę, za ++ Jerzego i Stefanię Przywara, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

13:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Michaliny i Bolesława Śniatowskich z ok. 50 r. małżeństwa oraz dla Doroty i Piotra Śniatowskich w 20 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

14:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Jana Stoppa z okazji 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Królak i Baziuk, siostrę Janinę, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe o dar życia wiecznego oraz z zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Królak, Baziuk i Kołłątaj. 

Niedziela 20.08.2023 – XX Niedziela Zwykła

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Waleska.

8:15/niem./ Za + męża i ojca Wernera Komor w 6 r. śm., rodziców z obu stron i ++ z całego pokr.

9:00/ św. Anna/ Za + ojca Erwina Polednia w 3 r. śm., matkę Jadwigę, teściów Marię i Gotharda Styra i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Marię Nowainski, dziadków Jana i Zofię Lisowski, Wiktorię i Kacpra Nowainski oraz ++ z pokr. Zyzik, Wójcik, Zychal i Jakubowicz.

11:00 Do Miłosierdzia Bożego za + syna Mariusza Kłysek w r. śm., rodziców Marię i Henryka, Annę i Konrada oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za + rodziców Marię i Stanisława Stadnik, teściów, ++ z całego pokr. o dar życia wiecznego oraz z zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

image_print