Liturgia Święta w Parafii od 23.01. do 29.01.2023 r.

Poniedziałek 23.01.2023

7:00 Za poległych, pomordowanych i zaginionych parafian podczas wojny.

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Franciszka Wróbel w r. śm., matkę Loni, brata Manfreda i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 24.01.2023 – św. Franciszka Salezego

7:00 Za + Annę Dzierża /od rodziny Zbigniewa Brodowicz i rodziny Krystyny Jarosz/.

17:00 Za ++ rodziców Pawła i Marię Gajda, ojca Pawła Rychlik, dziadków i za ++ z pokr.

Środa 25.01.2023 – Nawrócenie św. Pawła

7:00 Za osoby niewierzące i za tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary z naszej parafii, o Dary Ducha Świętego i łaskę powrotu do Kościoła.

17:00 / szkolna/ Za + matkę Annę Kornek w r. śm., ojca Ryszarda, brata Pawła, ++ z rodziny Kulik i Kornek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 26.01.2023 – św. Tymoteusza i Tytusa

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Zenonę Kloch w mc po śm., o dar życia wiecznego.

17:00 Za + ojca Czesława Terelak i za ++ z rodzin: Terelak, Kowalskich i Maciończyk.

Piątek 27.01.2023

7:00 Za + Annę Dzierża /od rodziny Zbigniewa Misiło/.

18:00 /młodz./ Za + męża Józefa Gonsior w r. śm., rodziców z obu stron, brata Józefa, ++ z pokr. Kulik i Palmer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 28.01.2023 – św. Tomasza z Akwinu

7:00 Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, rodziców z obu stron, córkę Wiktorię, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda i za dusze czyśćcowe.

18:00 /niedz./ Za + męża i ojca Józefa Poniży w r. śm., ojca Alojzego Knosala, teściową Krystynę Poniży, dziadków Sewerynę i Franciszka Poniży, Marię i Wilhelma Klump oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 29.01.2023 – IV Niedziela Zwykła

7:00 Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Czok, 3 braci, ++ z pokr. i za dusze w  czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Za + Marię Niedworok, męża Józefa, synów Joachima, Gintra i Stefana, szwagra Józefa, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Marię i Joachima Kokott o dar życia wiecznego.

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + Annę i Gerarda Borkowski, Krystynę i Wita Maślak, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Bożę błog. w rodzinie.

11:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Rity Długosz z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za + w Niemczech Henryka Pawleta w mc po śm., o dar życia wiecznego.

image_print