Boże Ojcze…

Boże Ojcze, który żądasz od nas radości, który pragniesz, abyśmy jak radosne dzieci przed Tobą postępowali, ponieważ sam jesteś radością, uczyń mnie radosnym, usuń z duszy mojej wszelki smutek, wszelkie troski. Wlej do mego serca wesele, by radowało się każdym dobrem, każdym promieniem słońca, każdym szlachetnym obliczem, aby radością był dla mnie nawet obowiązek, samo nawet cierpienie. Spraw, by Twoja dobroć i łaska były zawsze źródłem mojej radości, teraz i w wieczności. Amen. 

image_print