Boże, miłosierny Ojcze

Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię w pokorze za Twój cały, święty Kościół. Napełnij go prawdą, miłością i pokojem! Oczyść go z wszelkiego zepsucia! Zachowaj go od błędu! Podźwignij go, gdy zwątpienie go przygniata! Obdarz go tym, czego mu brakuje! Umocnij i pokrzep go na Twojej drodze. Daj mu to, czego potrzebuje, i ulecz jego rozdarcia tam, gdzie  jest on podzielony i rozproszony. Prosimy Cię o to, święty Boże i Panie naszej wspólnoty, ze względu na Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

image_print