Rycerz Boży

Autorstwa Jan Matejko - Nieznane, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1005050

Urodził się około roku 1370. Był rycerzem, niepokonanym w licznych turniejach rycerskich a także symbolem rycerskich cnót – nazywał się Zawisza czarny. Uczestniczył w wielu wyprawach wojennych przeciwko Turkom, brał także udział w bitwie pod Grunwaldem. Był świetnym dyplomatą i cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. W 1428 roku uczestniczył w wyprawie przeciwko wojskom Tureckim i osłaniał odwrót króla Zygmunta Luksemburczyka z pola walki. Król posłał po niego łódź i kazał mu do niej wsiąść, on jednak postanowił pozostać ze swoimi towarzyszami na polu walki. Zawisza Czarny stał się i jest do dziś symbolem niewzruszonej odwagi, nadzwyczajnej słowności i lojalności. Słynne stało się przecież powiedzenie: Polegaj jak na Zawiszy. Dlaczego piszę właśnie o tym rycerzu? Zainspirowały mnie do tego słowa napisane prze św. Pawła w liście do Efezjan: W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Zawisza jako rycerz walczył wiele razy w swoim życiu, używał też w walce zbroi. Święty Paweł mówi jednak o innej zbroi niż ta, którą posługiwał się ten sławny rycerz. Mówi o zbroi duchowej. A z czego składa się ta zbroja? Z 6 elementów: – pasa którym jest prawda – Prawda nas chroni, znajduje się w słowie Bożym. – pancerza sprawiedliwości – Tak jak pancerz chroni ważne organy wewnętrzne, tak sprawiedliwość nas wzmacnia. – butów Ewangelii – To wezwanie abyśmy głosili Ewangelię, czyli nie wstydzili się mówić o Panu Bogu. – tarczy wiary – Wiara jest niezwykle istotna w naszym życiu, bo tylko kiedy człowiek ufa Panu Bogu, może dojść do nieba. – hełmu którym jest zbawienie – Tak jak hełm chronił głowę rycerze i dawał szansę przeżycia nawet mocnego uderzenia, tak i zbawienie jest szansą dla nas. – miecza, którym jest słowo Boże – Mamy broń w walce ze złem, jest nią Słowo Boże, ostrzejsze niż wszelki miecz, słowo samego Boga zawarte w Biblii, które ma nas chronić.

Skoro św. Paweł mówi, że mamy założyć zbroję, to oznacza, że szykuje nas do walki. Z kim? Szykuje nas do walki ze złem, z szatanem i z grzechem. Po to jest nam potrzebna ta duchowa zbroja Boże. Rycerzom zbroje jednak niewiele pomagała, jeśli ich dowódca, król, źle nimi kierował w bitwie. My jednak nie mamy tego problemu, ponieważ naszym królem jest sam Bóg, który zawsze stoi przy nas i pomaga nam w walce ze złem. [ks. Michał]

image_print