KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI VI ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

Image by Madison from Pixabay

Drodzy Diecezjanie!

Zbliża się VI Światowy Dzień Ubogich, w którym Kościół przypomni nam prawdę wyrażoną przez św. Pawła w 2. Liście do Koryntian, że „Chrystus dla was stał się ubogim”. Naśladując wielkoduszność naszego Pana i jego miłość do maluczkich, spotkajmy się jak najliczniej z osobami ubogimi i potrzebującymi na Eucharystii, którą odprawię w niedzielę 13 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Do udziału w niej serdecznie Was zapraszam. Po Mszy św. w auli seminaryjnej na uczestników będzie czekać ciepły poczęstunek i wiele innych atrakcji. 

Jednocześnie zachęcam wszystkich Duszpasterzy i Was, Siostry i Bracia, abyście w tym dniu w Waszych parafiach i rodzinach objęli modlitwą osoby ubogie i zaoferowali im –w duchu miłosiernej miłości – konkretny gest pomocy: spotkanie, wspólny posiłek czy dar materialny. 

W konkretnym geście solidarności z osobami ubogimi można także wesprzeć prowadzony przez jałmużnika biskupa opolskiego Dom Nadziei w Opolu. Każdego dnia znajduje tam konkretną pomoc ok. 50-80 bezdomnych i potrzebujących. Od stycznia 2022 roku działa także drugi Dom Nadziei w Dylakach, gdzie miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują osoby chcące wyjść z bezdomności. Oba te Domy można wspierać poprzez wpłaty na diecezjalne konto „na potrzeby ubogich”. Numer konta można znaleźć w gazetce parafialnej (na tablicy ogłoszeń).

Niech dobry Bóg hojnie wynagradza Waszą dobroć i codziennie okazywane wsparcie tym, którzy go potrzebują. Źródłem nadziei niech nam zawsze będą słowa naszego Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 

Z serca Wam błogosławię: W imię + Ojca + i Syna + i Ducha Świętego.

​​​​​​Wasz Biskup † Andrzej Czaja

Diecezja Opolska, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole;

Numer konta „na potrzeby ubogich”: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310

image_print