Liturgia Święta w Parafii od 17.10 do 23.10.2022 r. 

Poniedziałek 17.10.2022 – św. Ignacego Antiocheńskiego

7:00 Za + Łucję Wróbel /od Bractwa Róż./

17:00 Za + matkę Anielę Gujda r. śm., ojca Józefa, teściową Gertrudę Lazinka, ++ z całego pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 18.10.2022 – św. Łukasza

7:00 Za + brata Pawła Długosz r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Lidii Zappe z ok. 60 r. urodzin i o opiekę Bożą w całej rodzinie.

Środa 19.10.2022

7:00 Za + ojca Dietra Farys w r. śm., dziadków oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 /szkolna/ Za + ojca Alfonsa Mainka, 2 żony, za ++ i żyjących z rodziny i całego pokr. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 20.10.2022 – św. Jana Kantego

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Elżbiety Firlus w dniu 65 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie oraz za ++ rodziców.

17:00 I. Za ++ rodziców Piotra i Marię, męża Erharda, teściów Józefa i Gertrudę, 3 braci, siostrę, ++ z pokr. Liguda i Odelga oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Manfreda Niestrój w mc po śm., o dar życia wiecznego.

Piątek 21.10.2022

7:00 Za + Ilzę Koerner, męża Rudolfa, rodziców, brata Gintra Zapala i za dusze czyśćcowe /od koleżanek/.

18:00 /młodz./ Za + syna Mariusza Kasprzak w r. śm., męża, brata Norberta, rodziców z obu stron, za + ciocię Marię Woźnica, ++ z rodziny Resel i Woźnica, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 22.10.2022św. Teresy od Jezusa

7:00 Za + matkę Sabinę Pajchert w 4 r. śm. oraz za ++ z rodziny Pajchertów i Kopalów.

12:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Anny i Alfreda Danisz z ok. 60 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

13:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Małgorzaty i Piotra Feliks z ok. 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

14:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Patryk Kaczmarski i Małgorzata Gładka.

18:00 /niedz./ Za + Annę Wystrach w 3 r. śm., rodziców Jadwigę i Leona oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 23.10.2022 – Dzień Misyjny

7:00 Za + męża Alojzego Waleska w 7 r. śm., rodziców z obu stron, 3 braci, 2 siostry, szwagra Bruna, ++ z całego pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Za ++ Pawła i Gertrudę Niedworok, rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 / św. Anna/ Za + Mieczysława Makara oraz za ++ z rodzin: Makara, Owsińskich i Orepuk.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Wróbel, z ok. 55 rocznicy małżeństwa.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Franciszka Kondziela z ok. 50 r. małżeństwa oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

13.00 W int. dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin. 

15:00 Nabożeństwo różańcowe.

16:00 Za + syna Dariusza Franczak oraz za ++ Mariana, Stanisławę i Jana Franczak.

image_print