Odmawiajcie codziennie różaniec

Obraz Gustavo Luzório z Pixabay

W swojej nieskończonej miłości do człowieka, Bóg dał nam wielki dar – różaniec święty. Modlitwa różańcowa, która kształtowała się poprzez wieki, była i jest dla katolików modlitwą szczególną, podczas której, za wstawiennictwem Maryi, możemy wybłagać u Boga wiele łask. Matka Boża wielokrotnie, podczas różnych objawień, wzywała do odmawiania różańca. W Fatimie w 1917 roku prosiła: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata. Jednym z wielkich współczesnych orędowników modlitwy różańcowej był św. Jan Paweł II: Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Jezusa. Patrząc na historię życia wielu świętych mężczyzn i kobiet, widać wyraźnie, że w Kościele katolickim modlitwa różańcowa była szczególnie ukochana od wieków. Ten pozytywny przykład świętych, zachęcał katolików na całym świecie, aby odważnie chwytać za wspomniany oręż duchowy. Wypowiadając z wiarą słowa modlitwy różańcowej, oddajemy się w szczególną opiekę – sama Matka Najświętsza ochrania nas przed zakusami złego ducha. św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, wielki czciciel Matki Bożej, często powtarzał: Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. Błagam więc was usilnie, przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Pełna modlitwa na różańcu składa się z czterech części. Stanowią one, poprzez swoje tajemnice, wyjątkowe streszczenie całej Ewangelii. Poszczególne tajemnice różańca świętego nawiązują bowiem do najważniejszych wydarzeń zbawczych. Z tego powodu, modlitwa ta wskazuje nam, że Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w historii zbawienia. Kiedy modlimy się różańcem, nie tylko odmawiamy poszczególne modlitwy, ale również, poprzez tajemnice różańcowe, rozważamy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, dlatego modlitwa różańcowa nazywana jest często modlitwą kontemplacyjną. Ta kontemplacja ma pomóc nam w upodobnieniu się do Jezusa i Maryi. Bardzo gorąco zachęcamy więc wszystkich do regularnego odmawiania różańca: jako wspólnota naszej parafii, po Mszach świętych wieczornych przez cały październik, a także w domu, w gronie rodzinnym. Różaniec to również doskonała modlitwa do indywidualnego odmawiania, pomaga nam wyciszyć się w codziennym zgiełku świata i wsłuchać w głos Boga. [ks. Wikary]

image_print