Panie Jezu…

Panie Jezu, który z miłości dla nas stałeś się ubogim, powierzamy Ci wszystkich ubogich. Prosimy zwłaszcza za tymi, którzy swoje dni spędzają w biedzie, w głodzie, w samotności, w nieszczęściu. Modlimy się za najbiedniejszych z biednych. Przyjdź im z pomocą, ogrzej ich serca, ratuj w utrapieniu, a nas naucz dzielić się z potrzebującymi. Niech nie zabraknie serc wrażliwych na wszelką ludzką biedę. Jezu pełen miłosierdzia, ufamy Tobie. Amen

image_print