Modlitwa za przyczyną Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego

Panie Boże,

Ty w swojej dobroci wciąż powołujesz

nowych apostołów,

aby przekazywali światu Twoją miłość.

Bądź uwielbiony za to,

że dałeś nam opatrznościowego pasterza,

Prymasa Tysiąclecia.

On wszystko postawił na Maryję, Matkę Bożą,

Jej zawierzył bez granic,

u Niej szukał pomocy

– natchnij i mnie takim duchem.

Okaż mi swoje miłosierdzie i udziel łaski,

o którą pokornie proszę,

za przyczyną bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

(tu: wymień intencję…). Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

image_print