Święty Krzysztofie…

Święty Krzysztofie, pomóż mi być nosicielem Boga i Jego łaski na drogach mojego życia. Daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Boże, Dawco życia, nie pozwól, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski, towarzyszyły mi zawsze na wszystkich ścieżkach życia. Amen. 

image_print