Liturgia Święta w Parafii od 17.05. do 23.05.2021 r.

Poniedziałek 17.05.2021

7:00 I. Z podziękowaniem za dar kapłaństwa z ok. rocznicy święceń ks. Proboszcza, z prośbą o Boże błog. w dalszej posłudze, o dar zdrowia, w int. Rodzin naszej Parafii oraz za ++ rodziców Marię i Maksymiliana i wszystkich zmarłych bliskich, krewnych i kapłanów. II. Za + Pawła Czok w r. śm. i ++ z pokr.

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP. i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla ojca i dziadka Józefa Mróz z ok. 85 r. urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za + żonę Franciszkę.

Wtorek 18.05.2021 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Lidii Czok z ok. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:00 /św. Anna/ Za + męża Pawła, rodziców Waleska i Matyszok, szwagra Józefa, wujka Ryszarda, i ++ z pokr. obu stron.

Środa 19.05.2021 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Pawła Stiller z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

17:00 /szkolna/ I. Za ++ rodziców Piotra i Klementynę Harasimiuk, braci Józefa i Czesława, teściów Stanisława i Zofię Brosławskich, szwagra Tadeusza Jabłońskiego, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. II. Za + ks. Henryka Waindzoch w mc po śm.

Czwartek 20.05.2021 

7:00 Za + matkę Teresę Hilla z ok. urodzin, ojca Joachima, dziadka Karola i ++ z pokr. obu stron.

18:00 Za ++ rodziców Annę i Ludwika Walerus, siostrę Teresę, ++ z pokr. Gawlica i Walerus i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 21.05.2021 

7:00 Za + męża Norberta Gbur w r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. Gincel i Gbur. 

18:00 /młodz./ I. Za + ojca Antoniego Kurc z ok. ur. II. Za + Helenę Napieracz w mc po śm. 

Sobota 22.05.2021 

7:00 Za + męża Henryka Krawczyk w mc po śm.

11:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Krystyny i Haralda Sabasch z ok. 50 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:00 /niedz./ Za + męża i ojca Bogusława Czechowskiego w 25 r. śm., rodziców z obu stron i za ++ z całego pokr.

19:00 /Borki/ Nieszpory odpustowe

Niedziela 23.05.2021 – Zasłanie Ducha Świętego

7:00 Za + ojca Józefa Pajcherta i ++ z rodziny: Pajchertów i Kopalów.

8:15 /niem./ Za ++ rodziców Matyldę, Marię i Pawła Skrzipczyk, siostrę Marię Staś, rodzeństwo, za ++ rodziców Gertrudę i Wacława Buhl, siostrę Urszulę i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 /św. Anna/ Za + rodziców Alberta i Marię Raudzis, Józefa i Gertrudę Hoffmann, brata Jerzego, siostrę Helenę i Reginę, szwagrów Arnolda, Józefa i Gerarda, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

9:30 Za wstaw. Matki Bożej Królowej Kapłanów z podz. za łaskę powołania, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w posłudze kapłańskiej dla ks. Wikarego Michała z ok. urodzin oraz o opiekę Bożą dla rodziców i całej rodziny.

11:00 W int. rodzin: Danieli i Bartosza Jemioł, Agnieszki i Krzysztofa Walkiewicz, Alicji i Mateusza Jemioł o Boże błog. oraz o łaskę wiary, nadziei i miłości.

11:00 /Borki/ Suma odpustowa – w intencji żyjących i ++ Parafian z Borek oraz Gości. 

15:00 Nabożeństwo majowe.

16:00 Za + męża i ojca Norberta Niedworok w r. śm., córkę Aurelię, rodziców obu stron, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

image_print