Panie Jezu Zmartwychwstały

Panie Jezu Zmartwychwstały, pełni ufności, składamy w Twoich Przenajświętszych Zbawczych Ranach nasze własne choroby. Udziel nam łaski zrozumienia ulotności tego życia i świadomości, iż najcięższą ze wszystkich chorób jest grzech. Obyśmy pojęli, że każde ludzkie cierpienie dopełnia Twoją Zbawczą Mękę. Przez Twoje Przenajświętsze Rany, uwolnij nas od chorób. Przez Twoje Przenajświętsze Rany, ulecz rany naszych ciał i dusz. Amen 

image_print