Liturgia Święta w Parafii od 25.01. do 31.01.2021 r.

Poniedziałek 25.01.2021 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła

7:00 Za + Krystynę Gwóźdź /od Bractwa Różańcowego/.

17:00 Za + ojca Wiktora Moczko w r. śm., matkę Gertrudę, męża Wilfryda, brata, bratową, szwagierkę, szwagra, teściów i ++ z pokr. obu stron.

Wtorek 26.01.2021 – Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa

7:00 Za + Gerharda Faucz /od Bractwa Róż./.

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ z rodzin: Dudzic. Piotrowskich, Walczak, Baron i Konieczko o dar życia wiecznego.

Środa 27.01.2021 

7:00 Za + w Niemczech Alojzego Firlus w mc po śm.

17:00 /szkolna/ Za ++ rodziców Pawła i Marię Gajda, ojca Pawła Rychlik, dziadków i ++ z pokr.

Czwartek 28.01.2021 – Św. Tomasza z Akwinu

7:00 Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, rodziców z obu stron, córkę Wiktorię, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za + Marię Niedworok, męża Józefa, synów Joachima i Gintra, za ++ Marię i Stanisława Lazik, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 29.01.2021 

7:00 Za + Genowefę Newiger /od Bractwa Róż./. 

18:00 /młodz./ Do Miłosierdzia Bożego za ++ dziadków Annę i Wilhelma Skowronek, Franciszkę i Józefa Müller, matkę Ingeborgę Müller, wnuka Aleksandra, wujka Józefa Skowronek, za ++ Agnieszkę i Jerzego Pawleta oraz za żyjących i ++ z rodzin: Panusch, Müller, Skowronek, Ociepka i Gubała.

Sobota 30.01.2021 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Norberta Brzoza z okazji 55 rocznicy urodzin.

18:00 /niedz./ Za + Barbarę Okoń, rodziców Weronikę i Wawrzyńca Okoń, braci, siostry, teściów Annę i Pawła Labisz, za + Annę Kobienia i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 31.01.2021 – IV Niedziela Zwykła

7:00 Za + syna Roberta Mainka z ok. ur., ++ z rodziny i całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8:15 /niem./ Za ++ Annę i Gerarda Borkowskich, Krystynę i Wita Maślak, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

9:00 /św. Anna/ Za + matkę Jadwigę Polednia w 4 r. śm., ojca Erwina z ok. ur. i za ++ teściów Marię i Gotharda Styra.

9:30 Za ++ rodziców Ernę i Józefa Slota, Annę i Teofila Świtała, 3 szwagrów, dziadków, za ++ Marię i Renatę Wieczorek oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za + męża i ojca Józefa Poniży w r. śm., ojca Alojzego Knosala, teściową Krystynę Poniży, dziadków Sewerynę i Franciszka Poniży oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

15:00 Nieszpory

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Michała Waldyra, jego rodziców i chrzestnych.

image_print