Modlitwa Misji Świętych

Dobry i miłosierny Boże!  Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, które mają być ważnymi dniami dla naszej parafii. 

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź Królestwo Twoje. 

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętych, aby wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy Jego miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwrócenia się od Boga. 

Użycz misjonarzom światła łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo, przez nich głoszone, oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. 

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez  Misje Święte zostało odnowione oblicze naszej parafii. 

Matko Kościoła! Bądź Matką parafii w czasie Misji Świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas  swoim wstawiennictwem. Amen.

 Misje święte  to  czas szczególnej obecności Chrystusa Odkupiciela, pośród nas, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”/Mk 1,14/. Wprawdzie jest On nieustannie obecny wśród nas, lecz ta Jego obecność podczas Misji  będzie bardziej dostrzegana w posłaniu przybywających do nas misjonarzy.  Misje święte będą więc zmierzać przede wszystkim:  

– do pogłębienia nasze życia z Bogiem, przez modlitwę 

– do nowego odczytania przykazań Bożych;

– do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania; 

– do utwierdzenia naszej wiary;

– do pogłębienia chrześcijańskiej miłości bliźniego w rodzinie, sąsiedztwie i pracy;

– do wzmocnienia naszej nadziei w życie wieczne. 

Gorąco Was wszystkich na te Misje Święte zapraszamy. Zapraszamy Was, szczerze wierzących, abyśmy pogłębili naszą wiarę;

Was powątpiewających, abyście znaleźli odpowiedź na pytanie związane z sensem życia;

Was niewierzących, abyście na nowo uwierzyli Chrystusowi i jego Ewangelii. 

Czas Misji jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa kolejna szansa, jaką daje Bóg. Was wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszych Misji Świętych. 

Ojcowie Redemptoryści  z Krakowa,

ks. Proboszcz Piotr i ks. Wikary Michał.

image_print