Modlitwa do Świętej Anny

Moja najmilsza, Święta Anno! Nie mogę zaczynać dnia, bym nie miał Ciebie w sposób dziecięcy pozdrowić i polecić siebie i wszystkich moich bliskich Twojej dobrotliwej opiece. Pozostań tego dnia, dla mnie i dla moich bliskich, mocną patronką i orędowniczką i oddalaj od nas niebezpieczeństwa duszy i ciała. Także za moich żyjących i zmarłych braci i siostry błagam, ufając w Twoją macierzyńską obronę. Zachowaj ich w miłości Pana Jezusa Chrystusa i przybądź na pomoc szczególnie tym, którzy pozostają w niebezpieczeństwie utraty zbawienia. Święta Anno, Matko Matki Najświętszej i Babciu Pana Jezusa? i moja, módl się za mną. Amen.

image_print