Pan Jezus nie zostawił nas sierotami

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,

który nas nie zostawił sierotami;

który obiecał nam innego Pocieszyciela;

który zesłał Ducha w gwałtownym wietrze;

którego Duch przenika i rządzi Kościołem;

którego Duch napełnia

najgłębsze wnętrze naszego serca.

Jezu Chryste, Odkupicielu świata,

Zbawco i Bracie nasz,

zmiłuj się nad nami.

Ks. Romano Guardini

image_print