Liturgia Święta w Parafii od 18.03 do 24.03.2019 r.

Poniedziałek 18.03.2019  

7.00 Za + ojca Ryszarda Moczko w r. śm., matkę Gertrudę, dziadków, za + matkę Annę Piechota oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17.00 I. Za ++ rodziców Zofię i Rocha Waldyra, męża Karola, teściów, siostrę, 2 braci, szwagra, szwagierkę i za dusze czyśćcowe. II. Za + Marię Gaida w mc po śm.

Wtorek 19.03.2019 – Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

8.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gertrudy Zowada i siostry Heleny z ok. ur., za + syna Ewalda, rodziców z obu stron i rodzeństwo.

17.00 W int. szafarzy Komunii Świętej, czcicieli św. Józefa, mężczyzn, młodzieńców, mężów i ojców rodzin oraz w int. rzemieślników.

Środa 20.03.2019

7.00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, syna Daniela, brata Henryka, Klarę Kocot, Józefa Pawollek, ++ z rodz. Świerc i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Za + żonę i matkę Teresę Hilla w 3 r. śm. Droga Krzyżowa

Czwartek 21.03.2019 

7.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Anny Bieńkowskiej z ok. 70 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

18.00 Za + męża Ryszarda Niedworok, rodziców z obu stron, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

Piątek 22.03.2019 

7.00 Za + żonę Ruth Waindok, syna, córkę, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. Waindok i Słota. Droga Krzyżowa

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Krystynę i Antoniego Ludwig. Droga Krzyżowa.

Sobota 23.03.2019   

7.00 Za + męża i ojca Bogdana Sędzikowskiego w 8 r. śm.

18.00 /niedz./ O dar życia wiecznego dla ++ Ferdynanda Jaszczyka, Zygmunta, Zenona, Edwarda, Henryka i za ++ z pokr.

Niedziela 24.03.2019 – III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Pawła Długosz z ok. ur, żonę Paulinę, synów Pawła i Jerzego, córkę Wiktorię, zięcia Arnolda oraz za żyjących i ++ z pokr.

8.15 /niem./ Za + męża Wilfryda Janta w 5 r. śm., rodziców z obu stron, brata, szwagra, szwagierkę oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + Teresę Cebula w 4 r. śm., rodziców Huberta i Cecylię Cebula, teściów Jana i Gertrudę Świec, oraz o zdrowie i Boże błog. dla Gintra Cebula z ok. ur.

9.30 Za wstaw. Matki Bożej i Archanioła Gabriela z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Karoliny Kolisz z ok. 16 r. ur., i o opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej i Aniołów Stróżów z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuka Marcela Skorupskiego w dn. 10 r. ur., o Boże błog. w rodzinie.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.00 Za + brata Wacława Twardowskiego w r. śm., rodziców i za dusze czyśćcowe.

image_print