Liturgia Święta w Parafii od 28.01 do 03.02.2019 r.

Poniedziałek 28.01.2019 – św. Tomasza z Akwinu

8.00 Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, rodziców z obu stron, córkę Wiktorię, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za ++ rodziców Cebulla i Buchta, Jana Niedworok, ciocię Cecylię i bratową Marthę.

Wtorek 29.01.2019  

8.00 Za wstaw. św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Heleny i Józefa Pawleta z ok. 45 r. małż. i dla córki Małgorzaty i Volkera w 20 r. małż., o opiekę Bożą w rodz. oraz o dar życia wiecznego dla córki Ewy.

17.00 Za + Marię Niedworok, męża Józefa, synów Joachima i Gintra, rodziców Marię i Stanisława, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 30.01.2019 

8.00 Za + żonę i matkę Stefanię Sznotala w 6 r. śm., ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17.00 Za + męża Gerharda Mroheń w 6 r. śm., syna Rolanda, rodziców z obu stron, siostrę Annę, szwagra Faustyna oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Czwartek 31.01.2019 – św. Jana Bosko

8.00 Za + męża Leonarda, teściów Józefa i Gertrudę Lekner, rodziców Ryszarda i Emmę Nalewaja, szwagra Reinholda, szwagierkę Marię, ++ z rodzin i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za + żonę i matkę Jadwigę Polednia w 2 r. śm.

Piątek 01.02.2019  

8.00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

17.00 Za + syna Roberta Mainka z ok. ur., ++ z rodz. i całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 02.02.2019 – Ofiarowanie Pańskie

8.00 Za ++ rodziców Zowada i Balcer, siostrę, brata, szwagra, szwagierkę, chrześniaka Ewalda, ++ z pokr. Balcer, Zowada i Knosalla oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.30 Za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Jessici Stellmach w dniu 18 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Reginy i Zygfryda Centner z ok. 39 r. małż. i o opiekę Bożą w rodzinie.

Niedziela 03.02.2019 – IV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Karola i Paulinę Kornek, męża Pawła Bryś, siostry Albinę i Monikę, braci Johana, Norberta i Józefa, ++ z całego pokr. i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Czajor, rodziców Józefa i Marię , teściów Helenę i Henryka oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + Barbarę Okoń w r. śm., rodziców Weronikę i Wawrzyńca Okoń, siostry, braci, teściów Annę i Pawła Labisz, babcię Annę Kobienia i za dusze czyśćcowe.

9.30 Za ++ rodz. Marię i Jana Patrzek, braci Henryka i Jana, ++ z rodz. Patrzek i Danisz. 

11.00 Za + męża i ojca Józefa Poniży w 1 r. śm.

15.00 Nieszpory

16.00 Za + babcię Dorotę Moczko z ok. ur., ciocię Barbarę Symalla, ++ z rodz. Moczko i Biskup i za dusze czyśćcowe.

image_print