Modlitwa o radość serca

Ojcze, który żądasz od nas radości,

który pragniesz, abyśmy jak radosne dzieci

przed Tobą postępowali,

ponieważ sam Jesteś radością,

uczyń mnie radosnym, usuń z duszy mojej

wszelki smutek, wszelkie troski.

Wlej do mego serca wesele,

by radowało się każdym kwiatem,

każdym promieniem słońca,

każdym szlachetnym obliczem,

aby radością był dla mnie nawet obowiązek,

samo nawet cierpienie. Spraw, by Twoja dobroć, Twoja łaska, były zawsze źródłem mojej radości

teraz i w wieczności. Amen.

image_print